הרה"צ רבי יצחק כדורי זצוק"ל עם הרבי מליובאוויטש

הרה"צ המקובל רבי יצחק כדורי זצוק"ל

הצדיק המקובל רבי יצחק כדורי זצ״ל, נולד בערך בשנת תר"ס בבגדד שבעיראק, לאביו רבי זאב דיבה ז״ל. בצעירותו למד בבית־המדרש זילכה בבגדד, שם למדו בני המשפחות החרדיות בבירת עיראק. כבר בגיל צעיר הגיע רבי יצחק כדורי זצוק״ל לארץ ישראל. פעם אחת הגיע דרך ירדן ופעם שניה דרך דמשק, ורק לאחר הפעם השניה החליט להשתקע בארץ ישראל. הוא קבע את מקום לימודו בישיבת "פורת יוסף" בירושלים העתיקה.

בהגיעו לירושלים התברר, כי כבר בעת שהסתופף סביב צדיקי עיראק, שקד על תלמודו בתורה וכן למד את סודות הקבלה, וכאן, בעיר הקודש, חפץ ללמוד את סדר כוונות התפילה. וכך החל להסתופף סביב חבורת המקובלים, מגדולי המקובלים בירושלים, שהתקבצה אצל רבי סולימאן אליהו זצ״ל במשך מספר שנים.

רבי יצחק כדורי זצוק״ל הפך לצעיר שבחבורה. הוא נקשר בעבותות עם חכם אפרים הכהן זצ״ל, ראש המקובלים בירושלים, שקירבו מאוד ובהמשך צירפו לחבורת המקובלים ששקדו על תלמודם בבית־הכנסת "עוז והדר" בפורת יוסף. באותם ימים סירב רבי יצחק כדורי זצוק"ל להזדקק למתנת בשר ודם והחליט להתפרנס מכריכיה שהקים בעצמו, מצרור הכסף שהביא עמו מבגדד הרחוקה.

לאחר נישואיו התגורר בשכונת הבוכרים בירושלים. סדר יומו באותם ימים היה נמשך בלימוד בחבורת המקובלים במשך כל שעות היום, וכשהיה מגיע בלילה לביתו, עסק מעט במלאכת הכריכה, ועל יצועו היה עולה רק לאחר תיקון חצות. לפנות־בוקר היה יוצא לתפילת שחרית.

לאחר פטירת ראש המקובלים בירושלים, רבי אפרים הכהן זצ״ל, סמוך לשנת תש״י, נותרו מקבוצת המקובלים שהקיפו אותו עשרה בלבד, שהחליטו למנות את המקובל הצדיק רבי יצחק כדורי זצוק׳׳ל לעמוד בראשם. ראשי ישיבת "פורת יוסף" הקצו חדר מיוחד בישיבה עבור רבי יצחק כדורי, ובמקום זה קיבל קהל מידי יום, במשך שנים, עד שהקים כעבור שנים רבות את ישיבתו, ישיבת "נחלת יצחק", ברחוב דוד בשכונת הבוכרים.

רבי יצחק כדורי זצוק״ל כתב בימי חייו כמה ספרי קבלה, ובהם בעיקר נוסחאות שונות של קמיעות, אך סירב להדפיסם ולהפיצם, והותירם רק ליודעי ח״ן. כשבאו אליו יהודים וביקשו קמיע לרפואה או להצלחה, היה מתנה זאת באמירת פרק תהילים למשך זמן מסויים, והבהיר כי ללא שמירת שבת בשלימות, הקמיע אין בו כל תועלת.

כל מסכת חייו של רבי יצחק כדורי זצוק׳׳ל הייתה מלאה בלימוד תורה בכל שעות היממה. תפילותיו שהיו לשם דבר, נערכו יחד עם תלמידיו בישיבת המקובלים ״נחלת יצחק״, והיו נמשכות זמן רב, כשהוא מכוון בסודות עמוקים שלמד מרבותיו המקובלים.

ארוחותיו היו דלות ביותר, ואכל רק כדי צרכו, כשהוא מתנזר ממאכלים רבים. מידי בוקר היה לומד "חק לישראל" לאחר פת שחרית, ומיד לאחר מכן היה צולל לעומקן של סוגיות בגמרא. כך במשך שעות ארוכות, גם בשעות הלילה המאוחרות, בקיץ ובחורף, היה יושב שעות ליד ספרי הלימוד ולא נח לרגע. כל ספר חדש שהיה מגיע לידיו, היה לומדו עד תומו, וידע לצטט למחברי ספרים קטעים שלמים שחיברו בעל־ פה, וכפי שהעידו תלמידיו, שידע ש״ס ופוסקים בעל־פה.

במשך עשרות בשנים היה ביתו פתוח לרווחה, ובמשך שעות רבות היה מקבל מאות אנשים שבאו לבקש עצה ותושיה, ברכה ותפילות להצלחה ולרפואה. רבים נושעו מברכותיו, ולמרות כל זאת נותר צנוע בדרכיו והליכותיו, כשאת מרבית שעות היממה הוא מקדיש ללימוד התורה וסודותיה.

הרב כדורי היה מעריץ גדול של הרבי, הוקיר והעריך את פעולותיו ברחבי העולם, והיה נותן לכך ביטוי פומבי בכל הזדמנות. הוא חתום על הכרוז לעידוד מבצע תפילין, לחם ביחד עם הרבי לתיקון חוק ׳מיהו יהודי', ועודד את מבצעי המצוות לקירוב עם ישראל ואת תקנת לימוד הרמב״ם היומי. הוא כיבד בהשתתפותו כינוסים ארציים של חסידי חב״ד אשר נערכו בכפר חב״ד.

בברכתו לסיום המחזור השביעי שנערך בחודש מרחשוון תנש״א כתב: "שמחה גדולה ומיוחדת בסיום מחזור השביעי של הרמב״ם זלה״ה, והתחלת מחזור השמיני קשור לגאולה כידוע. מחמת חולשתי נבצר ממני להשתתף בשמחה זו. יהי רצון מהשי״ת שנזכה בקרוב להגשמת היעוד המובא בסיום הרמב״ם זלה"ה: "ומלאה הארץ דעה את ה׳". וכבוד קדושת רבן של ישראל, צדיק יסוד עולם אוהב ואהוב כל אחינו בני ישראל, מרן אדמו׳׳ר מליובאוויטש שליט״א, יוזם ומחולל תקנה נפלאה זו של לימוד הרמב׳׳ם זלה׳׳ה, השי״ת יאריך ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים, ויחד עמו נזכה לגאולה השלימה אכי׳׳ר. באתי על החתום, יצחק כדורי״.

בחגיגת י״א בניסן תשמ״ט כתב: ״בס״ד בע״ה י״ב ניסן התשמ״ט ביום ההולדת של הרבי ראשו כתם פ״ז. כבוד האדמו״ר מחב״ד שליט״א. נברך אותו לאורך ימים ושנים טובים, ולהמשיך להדריך כל אנשי עדתו בארץ ובכל כל העולם, על התורה ועל העבודה, ולהגדיל תורה ולהאדירה, בתורה במצוות ובמעשים טובים. ואני פונה לכל אחינו בני ישראל בכל מקום שהם, ובפרט שליחי כבוד קדושת האדמו״ר שליט״א, להגביר חיילים לתורה ולמעשים טובים, למהר הגאולה במהרה בימינו, ונזכה לאכול מן הפסחים ואכי״ר. יצחק כדורי".

באותו יום שלח הרב כדורי אל הרבי מתנה לרגל י״א ניסן, על ידי שליח שנסע באותו היום לניו־יורק. הרבי לקח את המתנה בהולכו אל האוהל הקדוש ביום זה.

בחודש סיוון תש״נ ביקר אצל הרבי בעת חלוקת הדולרים לצדקה, וברכו: "שיזכה האדמו״ר לנהל עדת ישורון מתוך בריות גופא ונהורא מעליא עד ביאת המשיח".

הרב כדורי ביקש את ברכת הרבי להצלחת הישיבה החדשה שהקים בירושלים. הרבי השיב לו בברכה לבבית: "ברכה והצלחה … בנין גדול זה יהיה הכנה קרובה לבנין האמיתי, בנין בית המקדש השלישי בקרוב ממש … ואז זה ישפיע על כל כדור הארץ, בהתאם לשמכם "כדורי" להשפיע לא רק בארץ הקודש, אלא בכל כדור הארץ ממש".

זקן המקובלים,הצדיק הישיש, רבי יצחק כדורי זצוק״ל, נסתלק לבית עולמו במוצאי ש״ק פרשת וארא, כשהמוני בית ישראל אבלים על פטירתו של האי ישיש וצדיק, שרבים נושעו מתפילותיו וברכותיו. הלווייתו יצאה ביום ראשון בצהרים מהיכל ישיבת "נחלת יצחק" בשכונת הבוכרים בירושלים, כאשר רבנים ומקובלים סופדים לו מרורים.

ויהי רצון שבקרוב ממש יקום יחד עם ישני עפר, בגאולה האמיתית והשלמה.

(פנימיות 75 י"א שבט ה'תשס"ו – מאת הרב שלום דב בער וולפא)