כל הפוסטים במסירות נפש

"דור השביעי" – התפקיד והיעד מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו

"דור השביעי" – התפקיד והיעד מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו

  כותב כ׳׳ק מו׳׳ח אדמו״ר, במאמרו ליום הסתלקותו, יו׳׳ד שבט השי״ת: באתי לגני אחותי כלה, ואיתא במדרש רבא (במקומו) לגן

קרא עוד ←
אברהם אבינו לאור תורת החסידות

אברהם אבינו לאור תורת החסידות

הרבה מבואר בתורת החסידות על אברהם – אבינו הראשון משלושת אבות האומה, מפאת קוצר היריעה נעסוק בתמציתיות בהבנת ענינו של

קרא עוד ←
הוד כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ זיע"א

הוד כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ זיע"א

דברי ימי הוד כ"ק אדמו׳ר מוהריי׳צ (רבנו יוסף יצחק) ־ הנשיא השישי לחסידות חב״ד, הלא הם כתובים ב׳"ספרי התולדות" לנשיאי

קרא עוד ←
"כל השביעין חביבין"

"כל השביעין חביבין"

  בבואנו מיום הבהיר י' שבט, הוא יום ההילולא של הוד כ"ק הגה"ק אדמו"ר מוהריי"ץ נ"ע מליובאוויטש, ויום קבלת הנשיאות

קרא עוד ←
להיתפס בלתי מוכן לגאולה – זו החמצה כואבת

להיתפס בלתי מוכן לגאולה – זו החמצה כואבת

בעשרים (בגמטריא – ״כתר״ – 620) במר חשון, (החודש בו תהיה חנוכת בית המקדש השלישי [ילקוט שמעוני]) שנת תרכ"א (אותיות

קרא עוד ←
"בירורים" ו"נסיונות" – לפתוח או לקרוע 

"בירורים" ו"נסיונות" – לפתוח או לקרוע 

תוכנה ומהותה של עבודת ה׳ הנדרשת מכל אחד, באופן כללי, היא התמודדותו של אדם עם עצמו, כלומר – עם גופו

קרא עוד ←