כל הפוסטים בהקהל

שנת הקהל

שנת הקהל

"בשנת הקהל" קיימת עבודה רוחנית מיוחדת במטרה לקיים את ה"הקהל" מבחינה רוחנית באופן הנחוץ ואפשרי בזמן הגלות. נצטוינו בתורתנו הקדושה:

קרא עוד ←
אגרות קודש

אגרות קודש

שאלה: לאחרונה מתפרסמים יותר ויותר סיפורים בכתב ובע״פ, על תשובות שמיימיות, המתקבלות באמצעות ספרי ה"אגרות קדש" (וכיו"ב) של הרבי. מה

קרא עוד ←
שנת הקהל

שנת הקהל

נצטוינו בתורתנו הקדושה: מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות בבוא כל ישראל לראות וגו' ״הקהל את העם האנשים

קרא עוד ←
"הקהל"

"הקהל"

מצוות הקהל ־ שזמנה במוצאי יו"ט ראשון של חג – מיוחדת היא משאר מצוות התורה, והוא שבמצוה זו מצווים כל

קרא עוד ←