כל הפוסטים באלול

חודש  "אלול" לאור החסידות

חודש  "אלול" לאור החסידות

חודש אלול גדוש בתכנים רוחניים, וכן באירועים רבי משמעות לעם ישראל ולעולם כולו. מאחר שקצר המצע מהשתרע, נתייחס במאמר זה

קרא עוד ←
שיחת קודש לשבת מברכים אלול מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו

שיחת קודש לשבת מברכים אלול מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו

א. על חודש אלול אמרו רז״ל ששמו מרומז בר״ת של הפסוק: ׳׳אנה לידו ושמתי לך״. פסוק זה הוא בפרשה שבה

קרא עוד ←
כיצד מתיישבת שמחה ועבודת התשובה?

כיצד מתיישבת שמחה ועבודת התשובה?

שנים עברו  ־ טרם התגלתה החסידות (ובחוגים בהם טרם נתגלתה…), הביא עמו חודש אלול אוירת נכאים ומצב רוח מעונן "חלקית" 

קרא עוד ←