כל הפוסטים באלול

אני לדודי ודודי לי

אני לדודי ודודי לי

״ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה״ פרשת ראה קורין לעולם בזמן השייך לחודש אלול: ברוב השנים – בשבת מברכים חודש

קרא עוד ←
ממנחם אב לאלול

ממנחם אב לאלול

ירידה צורך עליה יסד הקב״ה את עולמו בסדר זה ש״ירידה היא צורך עליה״. ועל כן כשרואים ירידה גדולה – יודעים שתכלית

קרא עוד ←
חודש  "אלול" לאור החסידות

חודש  "אלול" לאור החסידות

חודש אלול גדוש בתכנים רוחניים, וכן באירועים רבי משמעות לעם ישראל ולעולם כולו. מאחר שקצר המצע מהשתרע, נתייחס במאמר זה

קרא עוד ←
שיחת קודש לשבת מברכים אלול מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו

שיחת קודש לשבת מברכים אלול מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו

א. על חודש אלול אמרו רז״ל ששמו מרומז בר״ת של הפסוק: ׳׳אנה לידו ושמתי לך״. פסוק זה הוא בפרשה שבה

קרא עוד ←
כיצד מתיישבת שמחה ועבודת התשובה?

כיצד מתיישבת שמחה ועבודת התשובה?

שנים עברו  ־ טרם התגלתה החסידות (ובחוגים בהם טרם נתגלתה…), הביא עמו חודש אלול אוירת נכאים ומצב רוח מעונן "חלקית" 

קרא עוד ←