כל הפוסטים בכלים למרצה

מערך שיעור תניא – חלק ב' של "הקדמת המלקט"

מערך שיעור תניא – חלק ב' של "הקדמת המלקט"

כל התשובות לכל השאלות! « מערך שיעור מובנה על חלקו השני של 'הקדמת המלקט' לספר התניא » (רשימת המקורות המלאה

קרא עוד ←
מערך שיעור תניא – חלק א' של "הקדמת המלקט"

מערך שיעור תניא – חלק א' של "הקדמת המלקט"

שיחה אישית? « מערך שיעור מובנה על חלקו הראשון של 'הקדמת המלקט' לספר התניא » (רשימת המקורות המלאה מובאת בסוף

קרא עוד ←
מערך שיעור תניא – "דף השער"

מערך שיעור תניא – "דף השער"

ה waze הרוחני! חידושו של אדמו"ר הזקן ב'תניא' על פי דבריו ב'דף השער' « מערך שיעור מובנה על 'דף השער'

קרא עוד ←
תיק במה – ארגז כלים למוסר שיעורים

תיק במה – ארגז כלים למוסר שיעורים

  תיק במה – ארגז כלים למוסר שיעורים ⇐ ♦ הקדמה "אאמו"ר [אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע] אמר: ברור לי, כשיהודי חסידי

קרא עוד ←