התעלות רוחנית בשבת ל"בני הישיבות" בצפת

{Safed (צפת in Hebrew), a city in northern Israel. Taken by Beny Shlevich (Volland), on May 29th, 2006.}

 

בשבת פ' וישלח התקיימה בהצלחה שבת אירוח לתלמידי הישיבות הק׳ בישיבת חב״ד בצפת, לרגל חג הגאולה י״ט כסלו.

התכנית ה״עשירה ברוחניות״ התחילה ב״ליל שישי״ במירון. שם, לאחר אמירת תהלים בהתעוררות ותפילות על הציון הק׳ של רשב״י ובנו זיע״א, מתקיימת התוועדות חסידית ע״י המשפיע הרב בנימין זילברשטרום שליט"א – מנהל ״היכל מנחם״ ירושלים, והאורחים בולעים כל מילה בשקיקה. רק לפנות בוקר פונים לשינה קצרה במקומות לינה שאורגנו במירון..

ערב שבת קודש נפתח בלימוד חסידות ותפילת שחרית על ציון הרשב״י, ולאחר ״פת שחרית״, נוסעים לצפת. הביקור בצפת נפתח בהתכנסות בהיכל ביהכנ״ס המפואר ע״ש הגאון המקובל הרב לוי יצחק זצ״ל אביו של הרבי. שם מקבל את פני האורחים בשמחה – הרה׳׳ג ר׳ אריה לייב קפלן, ראש מוסדות חב״ד וקרית חב״ד בצפת. שיחתו מתובלת בשילוב חוויות אישיות וזכרונות מהשלבים הראשוניים של הקמת הישוב החבד״י בצפת, אשר חודש בשליחותו של כ״ק אדמו״ר שליט״א לפני עשרים שנה, ודבריו נשמעים בקשב רב.

משם עוברים לסיור מודרך עם ר' יוסף רייס שי' בעיר צפת. מתפללים על קברי הצדיקים הטמונים בבית העלמין העתיק: ציון האריז״ל, הרמ״ק, ה״בית יוסף״, ר׳ לייב ״בעל היסורים״ ומשם לביקור בבית חב״ד ברח׳ חתם סופר בעיר העתיקה. צוות בית חב״ד סוקר את הפעילות המתקיימת במהלך השנה ועורך עם האורחים סיור בבית על אגפיו… צופים בתכניות אורקוליות המוקרנות תדיר לאורחי הבית בנושאים: ״צפת עיר הקודש״, ו״הרבי ותנועת חב״ד״. מכאן פונים להכנות לקראת כניסת שבת המלכה.

הנה נכנסת שבת קודש. עולים להיכל הישיבה, תפילת מנחה, לאחריה שעה של לימוד חסידות בחברותות – וקול לימוד החסידות נשמע ברמה.. ה״זאל״ (אולם הלימודים) מלא עד אפס מקום ואווירת קודש שוררת. עתה עולה ראש הישיבה הרה"ג ר' יוסף יצחק וילישנסקי שליט׳׳א, ומוסר שיעור עיוני מבריק בפלפול עמוק בנגלה וחסידות, ומעורר את התפעלות השומעים, ותיקים כחדשים.

סעודת ליל שבת אף היא גדושה חוויות רוחניות. הרה״ג ר' זלמן לנדא שליט״א מבני ברק נושא דברים בנושא ״אורח חיים חסידי״, ולאחר שירה וריקודים לכבוד השבת מתוועד עם האורחים שעות ארוכות המרצה המפורסם הרה"ג ר' יחזקאל סופר שליט"א כיד ה׳ הטובה עליו, כשדבריו סובבים סביב ה"זכות והחובה להתכונן ולהכין אחרים לביאת משיח צדקנו".

בוקרו של יום השבת קודש נפתח בשיעור יסודי בחסידות מפי המשפיע הרב שלמה לבקיבקר שליט"א – בנושא ה״נשמה האלוקית״. הדברים חדשים עבור השומעים, השותים בצמא כל מושג חדש. תפילת שחרית בנעימה ובמתינות מיוחדת כמתבקש לאחר ה״הכנה לתפילה״. תחושה של התרוממות הרוח ועונג רוחני אופפת את המשתתפים.

בסעודת השבת מתארח המרצה הרב עומר פורמנסקי, הנושא דברים על ה״לא מודע שבנפש״ ומספר על דרכו מהטכניון לחב״ד, ועל דרכו בקירוב לבבות ליהדות. לאחר תפילת מנחה מתקיימת התוועדות משותפת לאורחים ולתלמידי הישיבה ע״י הצוות הרוחני של הישיבה. נשמעים דברי התעוררות, ניגוני נשמה שובי לב מעלים אותך ל״עולם אחר״.. ניגון שלפני ״מאמר חסידות״ והנה ״תמים״ אחד מתלמידי הישיבה חוזר בעל פה מאמר חסידות ב״לשון הרב״ בדבקות נפלאה.

לאחר מעריב ו״הבדלה״ מתארגנים לנסיעה לעיה״ק טבריה. מגיעים לכינרת הלא היא ״בארה של מרים״, ומשם כהפתעה נערכת סעודת ״מלוה מלכה״ על גבי ספינה. האורחים עולים לספינה בזה אחר זה ומופתעים לגלות שולחנות ערוכים לסעודה תוך כדי הפלגה. במהלכה שרים בהתלהבות ניגונים חסידיים ושומעים בעניין רב את שיחתו של איש החינוך הוותיק הרב מאיר בוסטומסקי שליט"א – המשלב בדבריו סיפורים חסידיים מאלפים. דברי סיום משמיע הרב מנחם פרלשטיין – מנכ״ל מרכז את״ה – כשהוא קורא לבני הישיבות להתכונן לביאת המשיח בדרך של ״בני הישיבות״, דהיינו לתרום את חלקם בהוספה בלימוד נגלה דתורה ופנימיות התורה, וביראת שמים כהכנה לגאולה.

שני האוטובוסים שעשו את דרכם חזרה לירושלים ובני ברק, הסיעו כ-100 בחורים מאושרים ועמוסי חוויות רוחניות, שלא פסקו מלשבח ולהודות לראשי מרכז את״ה בארץ הקדש והנהלת ספריות החסידות ״היכל מנחם״ בירושלים וב״ב, ולכל אלו שבזכותם התאפשרה שבת האירוח!

 

(חדשות טובות – "פנימיות" 4 – טבת נ"ד)