• פנימיות 96 • תוכן העניינים: 1) מאמר המערכת » חג החסידות. 2) דבר מלכות » י"ט כסלו ופסח. 3) דמויות הוד » ר'משה ז'עמבינער. 4) פנימיות המנהגים » אור גדול. 5) המצוות בפנימיות » הנדרים והתרתם. 6) מושגי יסוד בחסידות » הלבנה – אור חוזר. 7) הדרך לחסידות » הארעווע,וועסט דו זיין א חסיד!. 8) תורת מנחם » על הרמב"ם וש"ס .

pnimiyut96