• פנימיות 97 • תוכן העניינים: 1) מאמר המערכת » אוהב ישראל. 2) דבר מלכות » שתי רגליים על הקרקע. 3) דמויות הוד » הרב יחזקאל הימלשטיין הי"ד. 4) פנימיות המנהגים » להישאר טהורים. 5) המצוות בפנימיות » מצוה של עבודה פנימית. 6) מושגי יסוד בחסידות » התקשרות לרבי. 7) הדרך לחסידות » שלהבת עולה מאליה. 8) תורת מנחם » חינוך למעשה . » סיפור

pnimiyut97