• פנימיות 92 • תוכן העניינים: 1) מאמר המערכת » למה צריכים מלך 2) דבר מלכות » תחשוב טוב – יהיה טוב. 3) הדרך לחב"ד » התלבטות שהוכרעה 4) פנימיות המנהגים » זמ(י)ן לתפילה. 5) המצוות בפנימיות » לתת חצי ולהיות שלם. 6) מושגי יסוד בחסידות » יום העשירי בשבט. 7) זרע ברך ה' » סודות החינוך. 8) תורת מנחם » "תהילות מנחם" » סיפור

pnimiyut92