ביאורים לפירוש רש"י על התורה מאת הרבי מליובאוויטש

 

{בית מדרש על שם רשי בוורמיזא- ויקיפדיה}

אחד התחומים שבהם סלל הרבי דרך חדשה בלימוד התורה, שלא היתה ידועה עד עתה הוא פירוש רש״י על התורה.

רבות נאמר ונכתב על פירוש רש״י ותקצר היריעה לפרט אפס קצה מזה. שירי הלל ושבח הוכתרו לראש הפירוש הזה, כאשר למעשה כל יהודי ויהודי מן הגדול שבגדולים ועד הקטן שבקטנים מפרנס את נפשו ממנו, באופן שלא זכה לו שום פירוש או ספר בספרות התורנית המסועפת שלאחר חתימת התלמוד.

גם פירושים רבים חוברו על פירוש רש״י, שדנו בו והתעמקו בו מכל צד ומכל כיוון, ובין המחברים ־ כמעט כל גדולי הדורות.

הרבי סלל, כאמור, דרך חדשה ונפלאה להבנה שיטתית של כל דברי רש״י ולסילוק כל הקשיים המתעוררים למעיין.

נקודת היסוד של שיטת הרבי היא שרש״י חיבר את פירושו בדרך הפשט המובהק, פשוטו של מקרא ממש, ולכן צריכים דבריו להיות מובנים גם ל״בן חמש למקרא״. מאידך, טמונים בפירוש רש״י גם רזי תורה והדרכות בעבודת ה׳.

מהנחת היסוד האמורה נגזרת שורה של ״כללים״ שעל פיהם יש ללמוד את פירוש רש׳׳י, ובמאות רבות של שיחות קודש הואיל הרבי לבאר משך שנים רבות קטעים שונים ורבים מפירוש רש״י על – פי דרכו, תוך שילוב מופלא של פשטות מדהימה עד עמקות בלתי רגילה.

הדברים מפוזרים בעשרות כרכי ״ליקוטי שיחות״, אלא שעל פיהם חוברו כמה ספרים, בהם יש לציין את ספר ״כללי רש״י״ (שחובר ע״י כותב שורות אלה על פי הוראה ישירה מהרבי, עם הסכמה נדירה בלשונה על מהדורה ראשונה, והסכמה נוספת, בהתבטאות מיוחדת, על המהדורה השניה), בן 250 עמודים, בצירוף מבואות מפורטים, ואת סדרת הספרים ״ביאורים לפירוש רש׳׳י על התורה״, הכוללת תמציות הביאורים על פירוש רש״י לפי שיחות הקודש. סדרה זו יצאה לאור במספר מהדורות, כאשר המהדורה האחרונה שי״ל לאחרונה כוללת חמשה כרכים ב- 1634 עמודים.

ספר זה נערך על – ידי אמן הליקוט המופלא הרה״ג ר׳ אלתר אליהו פרידמן שליט״א, בעזרת צוות אברכים בצפת, בהדרכת הרה״ג ר׳ אריה לייב קפלן ע"ה.

(פנימיות 10-  עם הרב טוביה בלוי – תמוז ה'תשנ"ד)