עיניו הצופיות מרחוק…

צומצם נחלת הכלל
{ויקיפדיה – נחלת הכלל, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2881074}

שאלה:

הזכרתם כמה פעמים במסגרת זו, את הקביעה שהרבי הוא ״נביא הדור״, וכי הוא חזה את ההתדרדרות הבטחונית שתבוא בעקבות ״הסכמי השלום״. מאחר שאנו בחורים צעירים, ובזמן "קמפ דיוויד" עדיין לא עמדנו על דעתנו, נבקש אם תוכלו בבקשה לצטט קטעים מדבריו הקדושים באותה תקופה, שמהם נוכל גם אנו לראות במוחש את עיניו הצופיות למרחוק.

תשובה:

נעתיק בזה קטע מהספר ״דעת תורה בעניני המצב בארץ הקודש״, שהודפס בפעם הראשונה בשנת תש״מ על פי הוראת הרבי מה"מ, ואשר כל הנאמר בו הוא אך ורק משיחותיו הקדושות (בתרגום חופשי מאידיש). וכך נכתב שם בע' 93-92 (ויש לזכור שהדברים נאמרו לפני למעלה מ – 17 שנה!):

האוטונומיה

מושג זה הפך למילת קסם אצל אלו שחתמו על מסמכי הכניעה, מישהו רוצה לשכנע את תושבי ארץ ישראל, שדוקא הורדת הפיקוח מהמחבלים היא שתביא את השלום. אך באמת ההיפך הוא הנכון, האוטונומיה תגרום באופן מידי להגברת הטרור הערבי, כי הרי אותם הערבים אשר להם מעניקים אנו אוטונומיה, הם הם אותם האלפים שתמכו בבחירות האחרונות בנציגי אש״ף, והם הם אותם אלפי הצעירים, שהפכו בעידוד האוניברסיטאות הישראליות, לפלשתינאים אשפי״ם ולאומנים קיצונים, המביעים בגלוי תחת דגל הדמוקרטיה הישראלית, את רצונם ושאיפתם למחוק את עם ישראל מעל מפת המזרח התיכון ח״ו.

״אמנם, מנהיגי הממשלה (הערה – ממשלת הליכוד דאז), מכריזים בקול ענות תרועה את ״הפירוש הישראלי״ לאוטונומיה, אבל מי פתי וישלה את עצמו שתהיה לישראל איזו דיעה על הערבים שם, ושהפירושים שלנו יעזרו במאומה. והרי כשיש שמירה קפדנית ביותר ביו״ש וכשנשיאת נשק אסורה שם לערבים, בכל זאת מתרבים מקרי החבלה יותר ויותר, ואם כן לאחר כינון האוטונומיה, כשכוחות צה״ל והממשל הצבאי יצאו, וכל השמירה שם תהיה בבחינת ׳׳ונער קטן נוהג בם״.. ותושבי יו״ש הערבים יצוידו בנש״ק עבור המשטרה שלהם.. האם יכול מישהו לתאר לעצמו את מה שעלול לקרות?!

״כיצד יכולים איפה מנהיגים אלו להרשות לעצמם, להביא את המחבלים לתוך ד׳ אמות של ריכוזים יהודים, ולהתיר להם לצבור נשק, ועוד לטעון שזה יביא את השלום?!

״והרי רק כתוצאה מהדיבורים על האוטונומיה, כבר נתגברה חוצפתם של ערביי יו״ש, אשר הכריזו מרד גלוי נגד הממשלה המשטרה והצבא, והם משתוללים בחוצות ופוגעים ביהודים וברכוש יהודי, מבלי שישראל תהין לפגוע בהם ולרסן אותם. וגם כשהחליטו להעמיד את מארגני המהומות לדין, ביטלו החלטה זו בלחץ ארה״ב וכו'. ומה יקרה ח״ו לאחר שהאוטונומיה תיהפך למציאות?

״זאת ועוד, בכל הנסיונות שהיו עד עתה בהיסטוריה העולמית, הובילה האוטונומיה לבסוף להקמת מדינה חדשה. וכ׳׳ש וק׳׳ו בנוגע לענינינו, שהערבים תושבי יו״ש יטענו ובצדק, שראשי ארץ ישראל מעולם לא חשבו ששטחים אלו שלהם הם, והראיה שהם מעולם לא החילו שם את החוק הישראלי, ולא נתנו לכל היהודים הרוצים בכך להתנחל בשטחי יו״ש, ובמילא יטענו הפלשתינאים ״לנו הארץ״! והממשלה בארץ ישראל לא תוכל לעשות דבר כנגדם.

”כיצד יכולים איפה מנהיגים אלו להרשות לעצמם, להביא את המחבלים לתוך ד' אמות של ריכוזים יהודים, ולהתיר להם לצבור נשק, ועוד לטעון שזה יביא את השלום?!

״ברגע שירצו לנסות להחזיר כח צבאי ליו״ש, יתבטל גם ה׳׳שלום המדומה״ עם מצרים, ויתיצבו בפני לחץ עולמי שלא יוכלו לעמוד כנגדו. שהרי כל העולם כולו כולל ארה״ב טוענים, גם עתה, כי יש להתיר הקמת מדינה פלשתינאית, וכיצד נוכל איפה למנוע אח״כ מערביי יו״ש וממועצת האוטונומיה הנבחרת, לממש את ״זכותם הלגיטימית״.. ל״הגדרה עצמית״.. דבר שכל העולם תומך בו. ובפרט שאת ההגבלה שהאוטונומיה תימשך חמש שנים, כבר התחילו מזמן לקצץ, ומחמש שנים נותרו בקושי חמשה ימים..

״וכל זאת בנוסף לעובדה, שועדה מיוחדת שהוקמה ע״י הממשלה לבדוק את ענין האוטונומיה, החליטה, שהאוטונומיה תוביל בהכרח למדינה פלשתינאית.

״כמה מצער הדבר, לראות מנהיגים משתעשעים בתקוה, כי לאחר האוטונומיה יוכלו להתישב ביו׳׳ש ולהקים שם ישובים ומרכזים וכו׳ (הערה – זאת היתה טענת מר בגין באותם הימים). והרי כשיו״ש היו לגמרי בידיהם לא הצליחו להקים שם ישובים, מלבד המעט מזעיר שהוקמו ע״י אלו שנדחקו לשם בכח, וכיצד יעשו זאת בשעה שהכח הצבאי שלהם לא יהיה שם, וכשכל הענינים ינוהלו ע״י אש״ף?

״אדרבה, לא רק שלא יצליחו להקים ישובים חדשים לאחר האוטונומיה, אלא שגם הישובים המעטים הקיימים כבר ביו״ש, יזרקו משם ע״י הפלשתינאים, מבלי שיהיה ביד מישהו להפריע ולהתנגד לכך.

׳׳כמה מגוכחת תראה לאחר האוטונומיה טענת הממשלה, על בעלות יהודית בשטחי יו״ש, והרי אתם הכרתם בבעלותם של הערבים על שטחים אלו! והרי אתם עודדתם אותם לבחור לעצמם מנהיגות שחרתה על דגלה את השמדת עם ישראל! והרי אתם שהוצאתם את המשמר האזרחי ממשמרתם ביו״ש והקמתם את המשטרה הפלשתינאית! והרי אתם שרציתם לפרק את תושבי ההתנחלויות מנשקם, ומנעתם בעדם מלהתגונן כנגד האספסוף הערבי הפרוע!

״אוטונומיה ביהודה ושומרון, פירושה החזרת יו״ש לאש״ף על כל הכרוך בכך! האםיש מישהו שעדיין אינו ער דיו לסכנה שבאוטונומיה זול?!

עד כאן דברי הרבי מהספר ״דעת תורה״, ועתה נעתיק גם קטע משיחת ש״פ האזינו י״ג תשרי תשל״ט:

…ואם יוותרו לערבים על העניין של ״משטר אזרחי״, נותנים להם הרי בזה את הנשק בידיים, בכדי שמחר או מחרתיים הם יגרשו רח״ל את כל היהודים ואנשי הצבא שנמצאים שם! השאלה היא רק האם זה יהיה יום קודם או יום אחר כך, אבל כבר בחתימת הסכם זה נותנים להם את המפתח לגירוש היהודים, וגם נוטלים מעצמנו את האפשרות להתווכח על זה בעתיד, כי כבר הכרנו בזה בבעלותם על השטח בחיים האזרחיים, ומאחר שהם הבעלי בתים, יכולים הם להחליט את מי הם רוצים בתור שכן ואת מי לא. וכן זכותם להחליט היכן הם רוצים את הצבא שלנו והיכן לא. ובפרט שיהיו גם מבין הישראלים מי שיתמוך בידם וכו'.

הרי לנו דברי נבואה ממש, המשקפים היטב את מצבנו היום, הגם שנאמרו כנ״ל לפני למעלה מ – 17 שנה!

ואם דברי נבואה אלו הולכים ומתקיימים לצערנו לנגד עינינו, הרי בודאי שגם הנבואה הברורה אודות ביאת המשיח בימים אלו, תתקיים בקרוב ממש. והרי דווקא נבואה זו היא היחידה שהרבי אמר עליה בעצמו שזהו ״דבר ה׳ ביד עבדיו הנביאים׳׳! וציוה לפרסמה בכל העולם כולו.

וכאשר תתקיים בקרוב נבואה זו, הרי אז הרבי מה"מ יעקר וישבר וימגר ויכניע את מלכות הרשעה, וישפילם ויכניעם־במהרה בימינו, ויקויים היעוד: ודוד עבדי נשיא להם לעולם, והיתה לה׳ המלוכה.

(פנימיות 27 –    עם הרב שלום דב וולפא)