ישיבות חב״ד באה״ק/ ענוה וגאולה

ישיבות חב״ד – באה״ק

לא ידוע לא צומצם
ישיבת חב"ד לבעלי תשובה מגדל העמק

שמח אני לקבל ולקרוא את "ירחון פנימיות" המלא וגדוש בתוכן חסידי נפלא, אבל עם כל הכבוד עלי להעיר: בגליון 42 סופר במדור "בעולם התורה" על הקמת "ישיבה קטנה" חדשה בקריות המצטרפת לעשרות ישיבות "תומכי תמימים" – חב״ד באה״ק״. אף שאני מתגורר בחו״ל, אך גרתי שנים רבות באה״ק, ונדמה לי כי נסחפתם והגזמתם במילים "עשרות ישיבות חב״ד באה״ק", כי למיטב ידיעתי זה רחוק מאד מלהיות "עשרות", ואין צורך בגוזמאות.

י.מ.ק.

בארא־פארק, נ.י.

תגובת המערכת:

אנו שמחים לעדכן את הקורא הנכבד שמעבר לים, בענין מספר ישיבות חב״ד באה״ק כן ירבו בעזהשי״ת, ונביא בזה את שמות הישיבות, לפי הזיכרון, מבלי למנות ”כוללים" ובכן: ירושלים: 1) ישיבת "תורת אמת" – ישיבה גדולה. 2) ישיבת "תורת אמת" – ישיבה קטנה. 3) ישיבת ”עוז מאיר" – חב״ד. 14 ישיבת "נועם מנחם" – חב״ד. 5) ישיבת חב"ד לדוברי צרפתית. 6) ישיבת חב״ד – "צמח צדק" לדוברי אנגלית בני ברק: 7) ישיבה קטנה – בני ברק 9)ישיבת "תומכי תמימים" המרכזית כפר חב"ד 10) ישיבת "אור שמחה" – ישי״ק. 11 ישיבת "אור שמחה" – ישי״ג. 12 ישיבת "אור תמימים" למתקרבים מחו״ל. קרית מלאכי: 13 ישיבה קטנה בית הר"מ. קרית מלאכי: 14 ישיבה גדולה – חב״ד. רחובות: 15י"ק קרית גת 16 י"ג קרית גת  17ישיבה קטנה – חב״ד. נתניה: 18 ישיבה קטנה – חב׳׳ד. לוד: 19 ישיבה קטנה "תומכי תמימים”. מגדל העמק: 20 ישיבה "תומכי תמימים" – ישי״ג. צפת: 21 ישיבה גדולה דחסידי ליובאוויטש נצרת עילית 22 ישיבה קטנה – חב״ד צפת  23 ישיבה גדולה חיפה: 24 ישיבה קטנה  ק. שמואל. 25 ישיבה קטנה – חבייד צפת 26 ישיבה קטנה נצרת עילית 27 י"ק ביתר עילית 28. י"ק אלעד 29. י"ק בית שמש 30 י"ג באר שבע 31. י"ג ראשל"צ ועוד היד נטויה בעזהשי״ת להגדיל תורה ולהאדירה

ענוה וגאולה

לא צומצם
רב איצ'ע דער מתמיד חב"ד פדיה

קראתי מה שכתבתם בירחון לחודש אדר בענין"ויספו ענוים בה' שמחה", שביארתם בטוב טעם ענין הענווה, וציינתם שגם בשורת הגאולה שהתבשרנו ע״י נביא דורנו, נאמרה בלשון "ענווים" – "הגיע זמן גאולתכם".

וכדאי לציין לגמרא, ע״ז כא. שריב״ל ס״ל שענווה גדולה מכולן, שנאמר "רוח ה׳ אלקים עלי, יען משח ה' אותי לבשר ענוים, חסידים לא נאמר אלא ענוים, הא למדת שענוה גדולה מכולן, ע"כ. ושם בישעיה ס"א מיירי בבשורת הגאולה, עיין רש״י על אתר, ועוד.

ש.מ. בן שלמה

ירושלים