פרסומי דניסא…

צומצם נחלת הכלל
{בית רפואה רמב"ם ויקיפדיה}

אבקשכם בזה להיות שליחים לדבר מצוה לפרסומי דניסא, אשר פרסום ניסי השי״ת, מקרב את הגאולה, כידוע – דברי קדשו של הרבי בזה.

אני עובד כמשגיח כשרות במרכז הרפואי ״רמב״ם״ בחיפה. לפני מספר ימים בהיותי בעבודתי שם, באו אלי בבהלה שני צעירים יוצאי גרוזיה, תושבי הקריות, ומספרים לי כי מצאו אצל אביהם הי״ו את ה״מחלה ההיא״ במערכת העיכול, והרופאים קבעו מועד מידי ודחוף לניתוח, והם אינם יודעים את נפשם מרוב יגון וחרדה. הם שאלוני מה אפשר לעשות, וברצונם לדבר עם רב. הפניתי אותם אל הרה״צ ר׳ דוד אבוחצירא מנהריה (בנו של הרה״צ ר׳ מאיר זצ״ל ונכדו של ה״בבא סאלי״ זיע׳׳א). בבואם אל הרב אבוחצירא שליט״א בכו מאד, והוא נתן להם מים – מבקבוק מים – ממי המקוה בהם טבל הרבי מליובאוויטש, שמסר לו הרה״ח ר׳ יעקב שטרית מקרית אתא, שהשיג במיוחד מהרה״ח ר׳ ישראל הלפרין שליט״א רב ומנהל בית חב״ד בהרצליה.

אמר להם הרה״צ ר׳ דוד אבוחצירא שליט״א ־ שימרחו על שפתיו מהמים, והרגיעם שתהיה ישועה בע״ה.

כשפגשתי אותם למחרת היום המיועד לניתוח, הייתי סקרן ביותר לשמוע מהמשך הענין. התפלאתי על כך שהם נגשים אלי בשמחה ובהתלהבות גדולה, ואכן הם הדהימו אותי בסיפורם: בלילה מרחו על שפתי אביהם הי״ו מהמים, ובבוקר כ״שפתחו הרופאים את בטנו לניתוח, לא מצאו דבר, והם קבעו בהשתוממות כי ה׳׳חולה׳׳ בריא לחלוטין, למרבה הפלא.

הודו לה׳ כי טוב כי לעולם חסדו!

בכבוד ובברכה לגאולה קרובה

יעקב חוטר־ישי קרית אתא (פנימיות 39)