כל הפוסטים בתשובה

דרשו ה' בהמצאו..

דרשו ה' בהמצאו..

עשרת ימי תשובה עשרה ימים ראשונים של השנה, א' בתשרי ועד יו״ד בו, הם עשרת ימי תשובה, עפ״י הגילויים הרוחניים

קרא עוד ←
מדוע מנה הרמב"ם במנין המצוות את הוידוי בלבד, ולא את מצות התשובה

מדוע מנה הרמב"ם במנין המצוות את הוידוי בלבד, ולא את מצות התשובה

כתב הרמב״ם בסהמ"צ (עשה עג): "שציוונו להתודות על העונות והחטאים שחטאנו לפני הא-ל ולאמר אותם עם התשובה זה הוידוי כו׳."

קרא עוד ←
תשובה מתוך שמחה

תשובה מתוך שמחה

חכמים ברצותם להסבירנו את מהותו של יום הכיפורים אמרו: ״למה נקרא שמו יום כיפורים ־ שהוא יום כ־ פורים״. תמוה

קרא עוד ←
"המשפיע" ר' שילם קוראטין

"המשפיע" ר' שילם קוראטין

  גאון בנגלה היה וגאון בחסידות; גאון בהלכה וגאון בהשפעה – אך כל אלה לא עשו עליו שום רושם. ״שילם״

קרא עוד ←