כל הפוסטים בתשובה

מדוע מנה הרמב"ם במנין המצוות את הוידוי בלבד, ולא את מצות התשובה

מדוע מנה הרמב"ם במנין המצוות את הוידוי בלבד, ולא את מצות התשובה

כתב הרמב״ם בסהמ"צ (עשה עג): "שציוונו להתודות על העונות והחטאים שחטאנו לפני הא-ל ולאמר אותם עם התשובה זה הוידוי כו׳."

קרא עוד ←
תשובה מתוך שמחה

תשובה מתוך שמחה

חכמים ברצותם להסבירנו את מהותו של יום הכיפורים אמרו: ״למה נקרא שמו יום כיפורים ־ שהוא יום כ־ פורים״. תמוה

קרא עוד ←
"המשפיע" ר' שילם קוראטין

"המשפיע" ר' שילם קוראטין

  גאון בנגלה היה וגאון בחסידות; גאון בהלכה וגאון בהשפעה – אך כל אלה לא עשו עליו שום רושם. ״שילם״

קרא עוד ←