כל הפוסטים בשירת הים

"סעודת משיח" – על מה ולמה?…

"סעודת משיח" – על מה ולמה?…

    שאלה: שמעתי על מנהג "סעודת משיח" שהמציאו חב׳׳ד לעשות בשביעי של פסח, אחרי תפילת מנחה, ועוד הגדילו לעשות,

קרא עוד ←