כל הפוסטים בסעודת משיח

להביא לימות המשיח

להביא לימות המשיח

הבעש״ט הק', מגלה ומנהיג דוקא בדורות אלו שמהוים הכנה לגאולה הקרובה, ענין זה של ״סעודת משיח" כהכנה לגאולה וטעימה ממנה!

קרא עוד ←
"סעודת משיח" – על מה ולמה?…

"סעודת משיח" – על מה ולמה?…

    שאלה: שמעתי על מנהג "סעודת משיח" שהמציאו חב׳׳ד לעשות בשביעי של פסח, אחרי תפילת מנחה, ועוד הגדילו לעשות,

קרא עוד ←