כל הפוסטים בכל השביעין חביבין

"דור השביעי" – התפקיד והיעד מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו

"דור השביעי" – התפקיד והיעד מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו

  כותב כ׳׳ק מו׳׳ח אדמו״ר, במאמרו ליום הסתלקותו, יו׳׳ד שבט השי״ת: באתי לגני אחותי כלה, ואיתא במדרש רבא (במקומו) לגן

קרא עוד ←
"כל השביעין חביבין"

"כל השביעין חביבין"

  בבואנו מיום הבהיר י' שבט, הוא יום ההילולא של הוד כ"ק הגה"ק אדמו"ר מוהריי"ץ נ"ע מליובאוויטש, ויום קבלת הנשיאות

קרא עוד ←
"קבלת הנשיאות" של היום

"קבלת הנשיאות" של היום

כך כותב הרבי במאמר של "קבלת הנשיאות": … "וזה תובעים מכל אחד ואחד מאיתנו, דור השביעי, דכל השביעין חביבין, דעם

קרא עוד ←