כל הפוסטים ביחידה הכללית

מהותה של פנימיות התורה

מהותה של פנימיות התורה

פנימיות התורה איתא בזהר (ח״ג ע"ג ע״א): "תלת קשרין מתקשרין דא בדא; ישראל אורייתא וקוב״ה, וכולהו דרגין על דרגין סתים

קרא עוד ←
יוד שבט

יוד שבט

יום י' שבט, הוא יום קבלת הנשיאות של כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו, זהו היום הגדול בו ניתלו המאורות ד׳׳דור השביעי״

קרא עוד ←
זה שמו אשר יקראו (למשיח) ה׳ צדקנו

זה שמו אשר יקראו (למשיח) ה׳ צדקנו

  שאלה: מה פשר הענין שלעתיד לבוא ״זה שמו אשר יקראו (למשיח) ה׳ צדקנו״ (ירמיה, פ"ג)? תשובה: ענינו העיקרי של

קרא עוד ←