כל הפוסטים בויכוף כל ישראל

חזקת משיח פשוטו של הרמב"ם – או מדרשו?

חזקת משיח פשוטו של הרמב"ם – או מדרשו?

שאלה: כבר התפרסמו בעולם התורני הספרים ״יחי המלך״ ו״יחי המלך המשיח״ בהסכמת רבנים גדולי תורה, אך למרות זאת נראה שהפירוש

קרא עוד ←