כל הפוסטים בחגי ישראל

כיצד להתייחס לעיכוב הגאולה מאז בשורת הגאולה?

כיצד להתייחס לעיכוב הגאולה מאז בשורת הגאולה?

  שאלה: מכיון שכבר עברו כמה שנים מפרסום בשורת הגאולה ״הגיע זמן גאולתכם״ ע׳׳י כ״ק אדמו״ר נשיא ונביא דורנו, היתכן

קרא עוד ←
הנרות הללו אנו מדליקין – מאת הוד כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש

הנרות הללו אנו מדליקין – מאת הוד כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש

ניסים ונפלאות וישועות בנוסח ״הנרות הללו״ נאמרו ג'  לשונות: "הנרות הללו אנו מדליקין על התשועות ועל הניסים ועל הנפלאות״, אולם

קרא עוד ←
חג הסוכות –  סקירת ספרים הרבי מליובאוויטש

חג הסוכות – סקירת ספרים הרבי מליובאוויטש

הספר "לקוטי שיחות – חג הסוכות" הינו אוסף מתורת הרבי על חג הסוכות, משיחותיו, מאמריו, ואגרותיו. כמו בשאר הספרים שבסדרת

קרא עוד ←