מכתבים למערכת, ישיבות ומאה ברכות

 

צומצם קרדיט

{ישיבה קטנה "תורת אמת" – מאת Yoninah – נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39885772}

קראתי בענין רב את ה״מכתבים למערכת״ בענין ייסוד הישיבה קטנה של חב״ד בקריות, ונעם לי לקבל מושג מדויק על 25 ישיבות חב״ד־ליובאויטש באה׳׳ק כ״י. נהניתי מסיום ״תגובת המערכת״ בענין זה, במילים ״ועוד היד נטויה בעזהשי״ת להגדיל תורה ולהאדירה״, וזאת משום שבימים אלו ממש, החלו ב״ביתר עילית״ בה אני מתגורר, בייסוד והקמת ישיבה קטנה ״חכמת מנחם״ שתהיה בע״ה ישיבה לתפארת, ברמה לימודית גבוהה בנגלה וחסידות, כשכל זה חדור ב״אורו של משיח״.

אם כן, זכינו לישיבה ה־26 – כמנין כ״ו – שם הוי,. עלו והצליחו בבטאונכם, המפיץ את מעיינות החסידות, בהצלחה רבה, ומתקבל באהדה בקרב כל החוגים.

א׳ מאנ״ש ביתר־עילית

לא צומצם נחלת הכלל
{תפילה בכותל – ויקיפדיה}

ראשית, ברצוני להביע הערכה למדור ״עיון ודיון בהלכה ומנהג׳ של הרב ברוך וילהלם שליט״א, המדור חושף מקורות נפלאים למנהגים אשר יש רבים שאינם מודעים למקורותיהם למעלה בקודש. ובזכות פרסום המקורות הברורים, שמעתי מרבים, שפשוט נדהמו לראות איך שהכל מיוסד עפ״י הלכה ונגלה דתורה, ונחה דעתם.

ובענין המאמר על חשיבות אמירת ״מאה ברכות בכל יום״, במדור הנ״ל, בגליון 37, רציתי להעיר מאחת שיחות קדשו של כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו, שמבאר כי אמירת מאה ברכות בכל יום – זה דבר שיוסיף יציבות וברכה לעולם, ועל־כן יש לפרסם זאת, ולגרום לכך שיותר ויותר יהודים יקפידו על אמירת מאה ברכות בכל יום, וזה מוסיף בברכת ה׳ ליציבות ושלום בעולם, כנ״ל.

עוד יש להעיר, בכללות, מפתגם הבעש״ט הק׳: ״ואתה קדוש יושב״ – (כיצד השי״ת, הנעלה מהעולם – יושב – ממשיך אורו למטה באופן של ״התיישבות״ – שמתקבל ע״י המטה?) – ״תהילות ישראל״ – זה נעשה ע״י שיהודים מברכים ומשבחים את השי״ת. וק״ו שזה כך כאשר אומרים ברכות בשם ומלכות וק״ל.

ס.יעקובי קרית גת     (פנימיות 43)