ארכיון של: אפריל 2018

"משפטי ה' אמת (אימתי? כאשר) צדקו יחדיו"

"משפטי ה' אמת (אימתי? כאשר) צדקו יחדיו"

רבים מבני התורה היראים מתנצלים בלבבם על מיעוט ההתעסקות בענייני גאולה ומשיח, בנימוק שרוב מניין ובניין של ראשי הישיבות וגדולי

קרא עוד ←
"התוועדויות השי"ת" 

"התוועדויות השי"ת" 

אצל חסידי חב״ד מוכר ההבדל בין המושגים ״הנחות״ ו״שיחות״. כללית, שייכים שני המושגים הללו לתחום דברי התורה, בנגלה ובחסידות, שמשמיע

קרא עוד ←
עלון חדש לבני תורה…

עלון חדש לבני תורה…

וכי לא די לנו בכל העיתונים והעלונים למיניהם, ומתוכם גם דתיים, חרדיים וחסידיים, מכל הסוגים והמינים, שיצאו ויוצאים לאור עד

קרא עוד ←
"בירורים" ו"נסיונות" – לפתוח או לקרוע 

"בירורים" ו"נסיונות" – לפתוח או לקרוע 

תוכנה ומהותה של עבודת ה׳ הנדרשת מכל אחד, באופן כללי, היא התמודדותו של אדם עם עצמו, כלומר – עם גופו

קרא עוד ←
"יחידות" של תלמיד ישיבה

"יחידות" של תלמיד ישיבה

…״חינוך"… ב״חינוך" עסקו כל נשיאי חב״ד. מאמצים רבים השקיעו בחינוך הדור, בחינוך העם, אך בראש ובראשונה השקיעו כוחות עצומים בחינוך

קרא עוד ←
"הזכות לדעת"…

"הזכות לדעת"…

  'אתר' זה מוצא אותך בתקופה פוריה וגורלית בחייך. אלו הן שנותיו הטובות ביותר של בן תורה: שנים של לימוד

קרא עוד ←
הרב החסיד "ר' איצ'ה דער מתמיד"

הרב החסיד "ר' איצ'ה דער מתמיד"

בעולם החסידי ידועה ומוכרת היטב דמותו של הגאון החסידי רבי יצחק הורביץ נ׳׳ע. הידוע בכינויו "ר׳ איצ׳ה דער מתמיד" (ר׳

קרא עוד ←
'נטילת לולב' בעבודת ה'

'נטילת לולב' בעבודת ה'

  אמרו חז"ל במדרש (ויק״ר פ״ל יב) כי ארבעת המינים רומזים לסוגים השונים בעם ישראל: ה'אתרוג' שיש בו טעם ויש

קרא עוד ←