• פנימיות 95 • תוכן העניינים: 1) מאמר המערכת » פשוט להודות. 2) דבר מלכות » יהודי עם שני אורות. 3) הדרך לחב"ד » התמסרות עד בלי די. 4) פנימיות המנהגים » חג התספורת. 5) המצוות בפנימיות » חרטה בלב. 6) מושגי יסוד בחסידות » אני לדודי ודודי לי. 7) דמויות הוד » מונח בתפילה . 8) תורת מנחם » שו"ת מנחם משיב נפשי.

pnimiyut95