• פנימיות 94 • תוכן העניינים: 1) מאמר המערכת » כדאי להקשיב. 2) דבר מלכות » התוקף היהודי והסיוע הצפוני. 3) הדרך לחב"ד » חסידות במחתרת. 4) פנימיות המנהגים » מתקשרים וכותבים. 5) המצוות בפנימיות » הסוד הפנימי של נטילת ידים. 6) מושגי יסוד בחסידות » "חלק א-לוה ממעל ממש". 7) דמויות הוד » אנשים כאלה מעטים המה . 8) תורת מנחם » "בידים טובות".

94 (1)