• פנימיות 93 • תוכן העניינים: 1) מאמר המערכת » ניסן ונפלאות. 2) דבר מלכות » מעלה ומטה שווים. 3) דמויות הוד » איש מסירות הנפש, 4) פנימיות המנהגים » לנצל את המזל. 5) המצוות בפנימיות » "על אכילת מצה". 6) מושגי יסוד בחסידות » יום ההילולא ב' ניסן. 7) סיפור » בדידי הווה עובדא. 8) תורת מנחם » ספר הפצת היהדות.

pnimiyut93