• פנימיות 91 • תוכן העניינים: 1) מאמר המערכת » חודש גילוי הסוד 2) דבר מלכות » להאכיל את בן המלך. 3) הדרך לחב"ד » מפיץ אור בכפר יונה 4) פנימיות המנהגים » לא ליהנות מה"הבל". 5) המצוות בפנימיות » סודו של נר חנוכה. 6) מושגי יסוד בחסידות » חג הגאולה י' בכסלו. 7) דמויות הוד » המגיד ותלמידיו. 8) תורת מנחם » אוצר חידושים בש"ס » סיפור

pnimiyut 91