• פנימיות 90 • תוכן העניינים: 1) מאמר המערכת » אלול של נפלאות 2) דבר מלכות » הסיוע לגילוי האהבה. 3) הדרך לחב"ד » החסיד מעין איילה 4) פנימיות המנהגים » הנסיעה לרבי. 5) המצוות בפנימיות » למה דווקא שופר?. 6) מושגי יסוד בחסידות » יום הבהיר ח"י באלול. 8) תורת מנחם » מעלתן של ישראל »סיפור

pnimiyut90