• פנימיות 89 • תוכן העניינים: 1) מאמר המערכת » מהמהפכה הבולשביקית למהפך הגדול 2) דבר מלכות » למעלה מהטבע – דווקא בטבע. 3) הדרך לחב"ד » תלמיד ישיבת חברון לחב"ד 4) פנימיות המנהגים » לאכול כדי להתפלל. 5) המצוות בפנימיות » הסוד שמאחורי איסור בשר וחלב. 6) מושגי יסוד בחסידות » גאולה בתמוז. 8) תורת מנחם » "סדרת דברי משיח" »סיפור

גליון 89 (2)