• פנימיות 87 • תוכן העניינים: 1) מאמר המערכת » ספר התניא קדישא. 2) דבר מלכות » הדרן על שו"ע אדמו"ר הזקן. 3) הדרך לחב"ד » הבריסקער שהפך לחסיד. 4) חיים של חסידות » היכולת הרוחנית שבהתוועדות. 6) מושגי יסוד בחסידות » כסלו חודש הניסים והגאולה. 8) תורת מנחם » "ענינו של משיח" » סיפור

גליון 87