• פנימיות 84 • תוכן העניינים: 1) מאמר המערכת » הדור השביעי. 2) דבר מלכות » השליחות של דורנו. 3) אורה של ליובאוויטש » זכרון על – אנושי. 4) חיים של חסידות » מעלתה של התוועדות. 5) סיפור. 6) מושגי יסוד בחסידות » יו"ד שבט – יום ההתקשרות. 8) תורת מנחם » "שולחן מנחם" » סיפור

גליון 84