• פנימיות 83 • תוכן העניינים: 1) מאמר המערכת » שנת הקהל. 2) דבר מלכות » בגדר החיוב ד"הקהל" . 3) הדרך לחב"ד » שליחות בתל עדשים. 4) חיים של חסידות » כוחה של התוועדות. 5) סיפור. 6) מושגי יסוד בחסידות » י"ט כסלו 8) תורת מנחם » "קהל גדול" » סיפור

גליון 83