• פנימיות 81 • תוכן העניינים: 1) מאמר המערכת » בניסן עתידין להגאל. 2) דבר מלכות » שלוש מצות . 3) חיים של חסידות » סוד ההתוועדות. 4) הדרך לחב"ד » חלום שהתגשם. 6) טעמי המנהגים »"סעודת משיח" למה? 7) מושגי יסוד בחסידות » "אתה בחרתנו". » סיפור 8) תורת מנחם » "ספר המאמרים חג הפסח".

pnimiyut81