• פנימיות 79 • תוכן העניינים: 1) מאמר המערכת » "ראש השנה לחסידות". 2) דבר מלכות » מהדרין מן המהדרין. 3) הגאולה בחודש » אור "עצמי" ופנימי. 4) הדרך לליובאוויטש »על פרשת דרכים. 5) מושגי יסוד בחסידות » פנימיות התורה. 6) סיפורי חסידים » כיצד הציל הרבי תלמיד ישיבה תיכונית ממשבר באמונה.7ׂ) תורת מנחם » שערי המועדים י'-י"ט כסלו. 8) סיפור » הוספה בלימוד פנימיות התורה – מגינה ומצילה.

pnimiyut79