רפואה שלמה

נחלת הכלל
{ויקיפדיה}

שאלות אין ספור נשאל הרבי בעניני רפואה, ותשובות אין ספור ענה. תשובות רבות נאמרו ב״יחידות״, או במעמדי "חלוקת הדולרים" לצדקה ולסגולה, תשובות רבות אחרות – ניתנו כתשובה על "פתקים", טלפונים, פקסים וכו׳. הספר שלפנינו – "רפואה שלימה" – אינו מביא מתשובות אלו, אלא עוסק במאות תשובות, עצות הוראות והנחיות – שנדפסו בתור חלק משיחותיו הקדושות של הרבי, או כמענות ומכתבים בסדרת ה"אגרות קדש" המפורסמת.

ספר זה יצא לאור באלול ה׳תשנ״ב, ביוזמת הרב אליעזר מזרחי שיחי', ובעריכתו השתתפו אברכים ממוסדות אור יעקב, אור זרוע – באה״ק, לע״נ הרה״ג ר׳ יעקב מזרחי זצ״ל (נלב״ע בר״ח אלול תש״מ).

מערכת ״ופרצת״ ־ אשר בכפר חב״ד טרחה והוציאה מתחת ידה דבר נאה ומתוקן, ספר ערוך ומסודר, בצורה הנוחה למבקש העצה, בחלוקה לפרקים, ו״תוכן ענינים״ מפורט שנמצא בראש הספר.

הספר כולל 217 עמודים, והוא מקיף מגוון רחב של נושאים בתחומי בריאות הגוף והנפש. יחד עם הוראות מעשיות מדויקות, לגבי כל בעיה באופן ספציפי, עובר כחוט השני – היסוד אותו מחדיר הרבי: הגוף והנפש שלובים המה, וככל אשר ישפר אדם את מצבו הרוחני ע״י הוספה באמונה ובטחון בה׳, ובהתחזקות והוספה בלימוד התורה, תורת ״הנגלה״, ו״פנימיות התורה״, ובקיום מצוותיה בהידור – כך – יושפע מצבו הבריאותי לטובה ולברכה.

פרקי הספר הם: א'. הוראות כלליות לרופא. ב'. הוראות כלליות למתרפא. ג'. שמירת הבריאות. ד'. הקשר בין הגוף לנפש. ה'. עצות לרפואה. ו'. זמני רפואה. ז'. נסיעות הבראה. ח'. בריאות – לפי סדר הא״ב (מקבץ עצות והדרכות). ט'. הריון ולידה. י'. בעיות נפשיות. י"א. לימוד הוראות בעבודת ה' מנושאים בתחום הרפואה. י"ב. הוספות, בנושאים: תזונה ב״בית רפואה״ (- הביטוי שבחר הרבי כתחליף לביטוי ״בית חולים״), הקשר בין הכשרות לבריאות הנפש והגוף.

את הספר החשוב שהביא רפואה ועידוד לרבים, ניתן להשיג במערכת "ופרצת" ת.ד. 181 כפר חב״ד, טל. 9606559־03.

 

(פנימיות 49, כסלו ה'תשנ"ח – סקירת ספרים מאת הרבי מליובאויטש)