חג הסוכות – סקירת ספרי הרבי מליובאוויטש

צומצם קרדיט
{סוכה בקיבוץ עין הנציב -מאת Danny-w – נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17316144}

הספר "לקוטי שיחות – חג הסוכות" הינו אוסף מתורת הרבי על חג הסוכות, משיחותיו, מאמריו, ואגרותיו. כמו בשאר הספרים שבסדרת ה"לקוטי שיחות", אין נכללים בספר אלא רק הדברים שהוגהו על־ידי הרבי. בשונה מליקוטים אחרים, השיחות שבספר שלפנינו באות במילואן, ללא קיצוצים וקיצורים, כדי לאפשר לבני־תורה ההוגים בתורת ה', להנות מההיקף והעומק של תורת הרבי, בראותם את הדברים בשלימותם ממש, כולל ההסתעפויות וההערות העשירות.

הספר מחולק למדורים שונים, כדי שהכל יבוא "דבר דבור על אופנו". ואלו הם שערי הספר:

שער ההלכה, שער המנהג, שער השמחה, שער הסוכה, שער ארבעת המינים, שער הסוכה וד׳ מינים, שער ניסוך המים, שער הושענא רבה, שער ברכות הרבי לחג הסוכות, שער ״אגרות קודש״, ושער החסידות – הכולל שבעה מאמרי חסידות שנאמרו והוגהו על־ידי הרבי, הכוללים הסברים מעמיקים בפנימיות התורה, על מהותו הפנימית של החג ומנהגיו. מלבד שער החסידות, כולל הספר ל״ט סימנים – המהוים אוצר של "שיעורים", ״ביאורים והערות״ – בפרד״ס התורה – על הלכות החג ומנהגיו – כפי שהם מוארים באורו הגדול של רבנו מאורנו.

יש לציין, שכל המובא בספר תורגם ללה״ק (במקרים שהשיחה וכו' נדפסה במקורה באידיש), לנוחיותם של לומדי תורה, שאינם דוברים אידיש, או שהם מתקשים בקריאתה. כך בעריכה ותרגום נוחים אלו, בחלוקה לסימנים, עם כותרת לכל סימן, ותוכן ענינים מפורט בראש הספר, – נעשה הספר נעים ונוח לכל לומד. ב״נספחים״ שבסוף הספר ־ צויינו המקורות מספרי הרבי לכל סימן, באיזה ספר מתורת הרבי, נדפס.

העריכה והתרגום נעשו על־ידי הגה׳׳ח ר׳ אברהם־ברוך פבזנר שליט״א, ר״מ בישיבת ״תורת אמת״ – חב״ד, ומשלוחי כ״ק הרבי  בירושלים עיהייק תובב״א, וכיום רב וסגן אב"ד ועד רבני ליובאוויטש צרפת. הספר יצא־לאור  ב״ו' תשרי״ ה׳תשנ״ו על־ידי ה״ועד להפצת שיחות", ובו 366 עמודים.

(פנימיות 47 – תשרי ה'תשנ"ח)