ספר שלמות הארץ

צומצם קרדיט
{כותל המערבי – מאת israeltourism – Flickr, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28841602}

הספר המהודר המונה 226 עמודים, המוגשים בעריכה מעולה, מקיף פרקים ממאות שיחות הרבי בענין המצב הבטחוני והסכנה שבמסירת שטחי ארץ־ישראל. החל ממלחמת "ששת הימים חזר הרבי והתריע במאות שיחות קודש, על־כך שיש לעמוד בתוקף מול מזימות האויבים, ולא להיכנע. כל התחזיות של הרבי התקיימו במלואן, בבחינת קולע אל השערה ולא יחטיא, וכל האזהרות שהשמיע הרבי התממשו אחת לאחת כנביא הי.

פרקי הספר: חלק א׳ – שלמות הארץ: פרק א – הבסיס לזכותינו על ארץ־ישראל והמענה לאומות העולם. פרק ב – פסק־דין השולחן־ערוך: אף שעלי, פרק ג – הוראת התורה: לציית למומחי הביטחון, פרק ד – ליישב את כל שטחי ארץ־ישראל, פרק ה – גאון יעקב, פרק ו – מדיניות הויתורים – היפך התורה, האנושיות והדמוקרטיה, פרק ז – חובת המחאה.

חלק ב׳ – מלחמות ואירועים בארץ־הקודש: א. מלחמת ששת הימים. ב. מלחמת יום־הכיפורים. ג. הסכמי הנסיגה – ״קמפ דייוויד". ד. מבצע שלום הגליל. ה. דיבורים על האוטונומיה – ועידת מדריד. ו. פסח תש״נ – סיכול הנסיון להקמת ממשלת שמאל. ז. מלחמת המפרץ. ח. סיכום ההשלכות החמורות שנבעו ממדיניות הכניעה והויתורים לכל אורך ההיסטוריה.

בסוף כל פרק צויינו מקורות מדוייקים מספרי הרבי – לכל דבר. בראש הספר ניתן מבוא הסוקר את המאבק של הרבי על שלמות הארץ מעומק הנפש.

הספר יצא־לאור בל״ג בעומר ה׳תשנ״ו ע״י הרב יוסף־יצחק הכהן גוטניק – מאוסטרליה, שזכה לפעול בשליחות הרבי מתקופת ממשלת שמיר, בעניני שלמות הארץ. בליקוט דברי הרבי וסידורם נטלו חלק: הרב יוסף־יצחק הבליו, הרב משה מרינובסקי, הרב יוסף־יצחק אליטוב, הרב בנימין־משה ליפקין.

אין ספק, שלאור דברי קדשו של הרבי המובאים בבהירות רבה בספר זה, ישנה חובת מחאה וזעקה על כל אחד מישראל, כלפי המתרחש בתחום זה באה״ק, ״ואנחנו בשם ה' אלוקינו נדגול ונזכיר״!

(פנימיות 46 – סקירת ספרים מאת הרבי מליובאוויטש)