"מקדש מלך" – אוצרות רבי (ב׳ כרכים)

{רבי דרייב}

 

בחודש כסלו ש.ז. זכינו ב"ה לצאתו לאור של הספר "מקדש מלך" מ"מעשיו תורתו ועבודתו" של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, הכולל 510 עמ' בשני כרכים, המכילים מאותן ״אוצרות מופלאים״: א. אגרות קודש – מהרבי, וכן ״תשובות״ לשאלות – במגוון תחומים למגוון אישים. ב. ״שיחות קודש״. ג. ״יחידויות״ – לאישים שונים. קובעים ברכה לעצמם רשימות מ״יחידויות״ להם זכה המשפיע החסידי בחיפה וסביבותיה הרה׳׳ח ר׳ ראובן דונין במשך השנים, ובהם דברי הדרכה מיוחדים מהרבי. (ספר זה הוקש לזכרון אשתו מרת רבקה ע״ה שהיתה אשת חסד במסירות-נפש, מצאצאי הגרי״ח זוננפלד זצ״ל, רבה של ירושלים). ד. ״מעשה רב״ – עובדות מהנהגות הרבי בנושאים שונים ומגוונים. ה. ״חקר ועיון״ – במשנת הרבי. ו. ״גניזות״ ־ מסמכים בעלי משמעות הסטורית, הקשורים בפעליו הקדושים.

בהזדמנויות שונות ביקש הרבי ״ובכל לשון של בקשה״ לרכז דברי תורה, איגרות רשימות או שיחות קודש, מנהגים ושמועות מרבותנו נשיאינו (תלמידיהם וחסידיהם וכדומה), כדי להוציאם לאור עולם. זיכה את הרבים בספר כזה, הרב מרדכי מנשה לאופר שליט״א, אשר כבר איתמחי גברא ביותר, בליקוט ועריכת ספרים ממשנתו ותולדותיו של הרבי באופן מהימן ומושלם, ובטוב טעם ודעת.

הספר מרתק ומחכים ביותר, שכן הוא כולל הוראות מפליאות בתחומים כה רבים, כאשר רוב רובו של החומר שמוגש בו, רואה לראשונה את אור הדפוס, והושקעה עבודה רבה ועמל, באיתורו ואיסופו, כמו גם בעריכה המעולה והנוחה וברוב פאר והדר.

כדי לקבל שמץ של מושג על התחומים הרבים בהם עוסק מדור ״אגרות קודש״, נציין כי מדור זה בלבד חולק ע״י העורך ל-14 פרקים: והם: א. עבודת ה'. ב. הלכה ומנהג. ג. התקשרות לצדיק ונשיא הדור. ד. לימוד פנימיות התורה והפצת המעיינות חוצה. ה. הפצת היהדות. ו. השפעה על הזולת ז. אהבת ואחדות ישראל. ח. ישיבות ומוסדות חינוך. ט. רבנות. י. בריאות הגוף. יא. הסתדרות בחיים ופרנסה. יב. הוצאה לאור ופרסום. יג. עסקנות ציבורית ושונות. יד. נדחי ישראל.

הרב לאופר שליט״א, שליח הרבי ברובע י״א אשדוד ורב ביהכנ״ס ״ברכת עמליה״ שם, מציין לתודה ולברכה, רבנים וחסידים שסייעו לו במלאכת קודש זו, ביניהם חותנו הרה״ג הרה״ח ר׳ טוביה בלוי שליט״א (רב קהילת חב״ד בנוה יעקב, ירושת״ו), ובמיוחד את הרה״ח וכו' ר׳ שמעון ויצהנדלר הי״ו שסייע בעדו.

הספר יצא לאור ע״י ״ספריית אשל – כפר חב״ד״.

להזמנת הספר טל׳ 03-9607637.(פנימיות 40)