קונטרסים חורף ה'תשל"ח

 

צומצם רבי דרייב
{הרבי יוצא מ 770 – רבי דרייב}

ה׳תשל״ח התאפיין בליובאוויטש שבליובאוויטש, בסדר מיוחד, בעקבות האירוע של התקף-הלב החמור שעבר הרבי אשר חוליינו הוא נשא וכו׳, בעיצומן של ״ההקפות״ בשמחת תורה דאז, הרי שכשנשא הרבי דברים עשה זאת בשידור ישיר מחדרו, שהועבר משם לכל קצוי תבל.

הרבי אף ציין, שזו המעלה שנובעת מתוך החיסרון שאין ההתוועדות מתקיימת בשבת קודש (מטעמי הבריאות) אלא במוצאי ש״ק, אך דוקא כתוצאה מכך – זוכים יהודים רבים להאזין לדברים במו אזניהם ולהתאחד בעת ובעונה אחת עם קהל השומעים מכל קצוי תבל.

מפאת המצב המיוחד, ציבור החסידים ועמך ישראל, קיבל בהשתוקקות מיוחדת כל קונטרס וקונטרס שיצא ממכבש הדפוס, ואשר היוה עדות לחסד ה' וישועתו לישראל ברפואתו המהירה של נשיא הדור ומנהיגו.

אחד מהפלאים המרגשים היה שבתוך 24 שעות מאירוע הלב – החמור, דרש מהרופאים שיאשרו לו לשאת דברים והוא נשא מחדרו הק', שיחת קודש וגם השמיע מאמר חסידות, אשר הועברו בשידור ישיר לכל קצוי תבל והגיעו בו זמנית לרבבות החסידים המודאגים וההמומים. בשיחות ובמאמרים אלו עורר רחמים וזכויות על כלל ישראל והלהיב את הלבבות לעשיה שתקרב את ביאת משיח צדקנו, אחד הדברים הבולטים שקיבל דגש מיוחד, בזעקות מעומק ליבו הטהור של הרבי היא נושא ארץ ישראל, שזכה להתייחסות מפורטת למרות קשיי הבריאות, והחסידים ראו במוחש כמה גורל ארץ ישראל ותושביה יקר ונוגע לרבי, הנה למשל קטע משיחת שבת מברכים כסלו ה׳תשל׳׳ח: …״צריך להיות ״אל תירא עבדי יעקב״, אל תירא עבדי יעקב, שכן (כאמור לעיל) כל מציאותו של עשיו (כולל כל ההעלמות וההסתרים) היא רק כדי שיוכל יעקב לבצע את שליחותו, מכך באה גם התוצאות ביחס לארצנו הקדושה, שדובר בה שעל בני ישראל להתיישב בכל שטחי ארץ ישראל באופן שקיים זאת אברהם אבינו מעשה ״סימן לבנים״ – ״ויבן שם מזבח להוי׳״ שבכל המקומות יבנו מקום תורה ומקום תפלה …וכן מקוה טהרה, שזה נוגע גם לאנשים, שכדי שהתפלות תהיינה כדבעי, נוגע שתהיה טהרה… בפרט לפי ביאורו של רבנו הזקן… ועל ידי ההתיישבות בכל שטחי ארץ ישראל (ובאופן האמור) יפעלו כהנ״ל גם על אומות העולם, שיסייעו בזה. שכן, גם הם ״ירגישו,, מצד ״מזלייהו חזו״ שמציאותו של עשיו היא כדי לסייע ליעקב,או לדוגמא דברים תקיפים ונחרצים שהשמיע הרבי בהתוועדות פורים קטן ה'תשל״ח, לרגל צאתם לשליחות של הרבנים שלוחיו לארה״ק, עיי״ש.

הספר במהדורת לה״ק, יצא לראשונה בכ״ף מנ״א ה׳תשל״ח, ע״י מערכת ״אוצר החסידים״. הספר מונה 153 ע׳ הכוללים 9 מאמרי חסידות, ובנוסף – שיחות קודש.

(סקירת ספרים של הרבי מליובאוויטש – פנימיות 38,טבת ה'תשנ"ז)