קונטרס "צעקת המלך"

צומצם
{מאת מיכאלי, ייחוס, https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=1333938}

שבוע לפני ההתנקשות בראש הממשלה יצחק רבין, ראה אור בקרית מלאכי הקונטרס "צעקת המלך" שהוא קובץ ע"י הרב יוסף ימחק גינזבורג ומכון "צעקת המלך" שכל כוונתם לרכז, ובקצרה, את התבטאויותיו של הרבי מליובאוויטש בנושא שלמות הארץ.

שיחותיו הק׳ של הרבי בנושא זה פזורות בעשרות כרכי ה״שיחות קודש״, ״התוועדויות״, ״ליקוטי שיחות״ ועוד. עובדה זו הקשתה על אלו הצמאים לדעת ״מה אומר על כך הרבי״. מסיבה זו, ובפרט, עקב המצב החמור השורר כיום בארץ-הקודש – מגישים אנו בזה את קונטרס ״צעקת המלך״, הכולל שיחות כ״ק אדמו״ר מליובאוויטש מה״מ בענייני שלמות הארץ.

הקונטרס נחלק לכמה חלקים עיקריים:

א.  חובת המחאה – בחלק זה הובאו שיחות הקודש אודות החיוב ־ המוטל על כל יהודי בכלל, ועל הרבנים בפרט ־ למחות על מסירת שטחי ארץ-הקודש לגויים.

ב.   ״המעשה הוא העיקר״ – בחלק זה הובאו ההוראות למעשה שהרבי הטיל על כל אחד ואחת מאתנו, על מנת לפעול לשלמות הארץ ולהוסיף בבטחון ארץ-הקודש ובטחון תושביה.

ג.   חובת יישוב כל הגבולות – בחלק זה הובאו שיחות-הקודש בנושא חשוב זה – שעל פי הטבע הוא מהדברים המוכרחים ביותר על מנת להבטיח את בטחון ארץ הקודש ובחון תושביה – מדוע חובה ליישב את כל שטחי ארץ הקודש ביהודים, אלו חלקים נחוץ במיוחד ליישב. ועוד.

(סקירת ספרים של הגאון האלוקי הוד כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש – פנימיות 27)