"שערי אמונה"

צמצום
{שערי אמונה – היכל מנחם}

הספר ״שערי אמונה״, מכיל תשובות וביאורים ביסודות ועיקרי האמונה והעניינים המסתעפים ממנה, ושופך אור בהיר בתחומים עדינים אלו אשר רבים הם המחפשים ומבקשים לדעת את הדרך הנכונה והישרה אשר ילכו בה.

הספר מסודר לפי ״שערים״ ונושאים על בסיס י״ג העיקרים להרמב״ם והמסתעף משרשים אלו. כך אנו מוצאים פרקים העוסקים ב״בטחון בה׳״ ״בחירה חופשית״, ״אמונה ומדע״ ועוד.

כבר בעיון ראשון, בולט ייחודו של הספר, בכך שיחד עם ציטוט נרחב המלווה בעיון ודיון בשפע מקורות מכל גדולי ישראל ראשונים ואחרונים, אנו מוצאים קו נחרץ וברור. דברי הרבי אמורים בצורה ברורה ותכליתית, הדברים הם החלטיים, חותכים וחד משמעיים, ואינם משאירים מקום לספקות.

קצת על תוכן הספר:

יש בו, בין שאר הדברים הנפלאים, מערכה מפורטת ומקיפה לבירור וליבון שיטות כל גדולי ישראל בתחום ההשגחה הפרטית על היהודי, האדם והבריאה, תוך הדגשת וחידוד חידושי משנת החסידות בנושא. נושא הנבואה, מהותה ואפשרותה בזמן הזה, מטופל כאן ביסודיות ומואר באור חדש. אנו מוצאים גם מערכה מפורטת בנושא ״תחיית המתים״, ובה תשובה לכל שאלה.

ולדוגמא: נשמה שהיתה בגלגול כמה פעמים בעולם הזה ובכל פעם בגוף אחר, באיזה גוף תקום בתחיית המתים?

העיסוק בשאלות יסוד בתחום האמונה, נמשך לאורך כל הספר. יש בו תשובות ברורות לשאלות כמו: ״מכיון שה׳ יודע מראש את כל מה שיתרחש עם האדם, האין זה שולל את הבחירה החופשית״ ? או: הרי ה״קשת״ הינה תופעה טבעית, הנוצרת ממגע בין קרני השמש לעננים, כיצד יתכן להבין את דברי התורה שזו ״אות ברית״ שהתחדש לאחר המבול? או שאלה דומה: חז״ל אומרים שליקויי מאורות הם סימנים רעים שבאים בגלל חטאים. איך יתכן לומר כך, והרי ליקויי מאורות הם תופעות שניתן לתכננם ולחשבם מראש לשנים רבות? ושאלות נוספות: כיצד מיישבים את ה״סתירות״ בין המימצאים המדעיים בדבר גיל העולם, לבין מניין שנות העולם לפי התורה? מהי ההוכחה למציאות הבורא? מהי ההוכחה למעמד מתן תורה? מה ההבדל בין המושג ״אמונה בה'" לבין המושג ״בטחון בה׳״? כיצד אפשר להינצל מספקות באמונה?

דברי הרבי נשיא דורנו, הפכו זה שנות דור לאבני יסוד, וסללו דרך למחברים ולמרצים רבים, אשר עשו שימוש יעיל בדברים מאירים אלו, פעמים בשם אומרם ופעמים לא. הדברים שולבו גם בספרי לימוד שונים הנלמדים במסגרות החינוך.

הספר הינו ספר חובה, שכל יהודי חייב לעצמו, כדי להעמיק את אמונתו ולעשותה עשירה ואיכותית יותר, לאורו של מורה הנבוכים של דורנו.

הספר אשר יצא לאור בשנת תנש״א על ידי מכון ״היכל מנחם״ בירושלים מיסודו של הנגיד החסידי הרב יוסף יצחק גוטניק הי״ו מאוסטרליה, נערך בטוב טעם ע״י הרה״ג ר׳ יוסף יצחק הבלין שליט״א.

הספר מונה צ׳ (90) סימנים, ובסופו מפתח נושאים לפי א׳ – ב׳. מספר עמודיו: 391.

בהזמנות יש לפנות אל מכון ״היכל מנחם״, רח׳ ישעיהו 22 י־ם, טל: 02-384928 או להוצאת ספרים קה״ת ת.ד. 3 כפר חב״ד טל: 03-9606100.  (פנימיות 26)