״שערי המועדים״ "אדר"

צומצם
{היכל מנחם}

סדרת ״שערי המועדים״ היא עוד סדרת ספרים נפלאה מתורתו של הרבי, הפעם בנושא ״המועדים״. הספר הנוכחי עוסק בעניני חודש אדר וחג הפורים, ועקב ריבוי הענינים והחומר הרב בדברי רבנו, חולק הספר לשני חלקים.

חלק ראשון: עוסק בעניני חדש אדר – כגון ״משנכנס אדר וכו׳״, "ז׳ אדר", "מחצית השקל", ״מחיית עמלק״ (פ׳ זכור) ועוד.

חלק שני: עוסק בעניני הפורים והמצוות הקשורות בו, וכן מובאים בו חידושים וביאורים בתוכן מגילת אסתר.

כל המעיין ומתבונן בספרי רבנו עומד נפעם ומשתומם לנוכח האוצר האדיר של שיחות, מאמרים ואגרות קדש, אשר נאמרו ונכתבו במשך עשרות שנים. הכמות היא אדירה, והמגוון של הנושאים הנדונים בהם עשיר מאין כמוהו, החל מחידושים וביאורים בכל מקצועות התורה הקדושה, בנגלה ובנסתר, ביאורים ואמרות קודש בעניני המועדים, תשובות בכל חלקי השולחן ערוך, וכן עצות והדרכות בעבודת ה', פתרון בעיות ותהיות, חינוך והדרכה, תיקון המידות וחיזוק האמונה ויראת ה׳ ועוד ועוד…

למרות שנערכו ״מפתחות״ לרוב ספרי הרבי, בכל זאת המבקש לדלות ענין מסויים בתחום מוגדר, עומד לא אחת בפני קושי עצום, לדלות מתוך אוצר בלום וכביר זה את כל עיקרי הדברים שנכתבו בנושא שאותה איותה נפשו ללמוד; לעזרת מבקשי ה׳ באו צוות מכון ״היכל מנחם״ ירושלים, בראשותו של הרה״ג ר׳ יוסף יצחק הבלין שליט״א ובעזרת פטרון המוסד הנגיד הרב יוסף יצחק הכהן גוטניק שליט״א ערכו והגישו עבורנו את הדברים ערוכים לפי נושאים, בעריכה נוחה ונעימה, בהשתתפותו של הרה״ג ר׳ יקותיאל פרקש שליט״א, מו״צ בירושלים, ממש תפוחי זהב במשכיות הכסף.

מאז יצאו הספרים הראשונים מסדרה זו, כבר יצאו להם מוניטין, והציבור התורני הרחב שעד כה היה בפניו אוצר בלום זה כמעט כספר חתום (ובפרט – בשיחות באידיש, שרבים הם דוברי אידיש המתקשים בקריאת השפה, וקל וחומר אלו שאינם דוברי שפה זו), – מרבה לשבח את היוזמה הברוכה, שהביאה אור חדש לבתי ישראל. הלומד בעיון בספרים קדושים ומאירים אלו לקראת החג, מוצא את עצמו ־ חווה את החג באופן רוחני נעלה במהותו. כך גם ״שערי המועדים״ לפורים, מאירים את מגוון הנושאים הקשורים לחודש אדר ולפורים, באורו הבהיר והמצוחצח של ענק הענקים דכולהו איתנהו ביה.

בחלק א׳ 60 סימנים ב- 290 עמ׳ ובחלק ב׳ 82 סימנים ב- 317 עמ׳.

(פנימיות 19- סקירת ספרים של הרבי מליובאוויטש, אדר ב' ה'תשנ"ה)