ספר "שערי גאולה" שני חלקים מאת הגאון האלקי הוד כ"ק הרבי מליובאוויטש

קרדיט
{שערי גאולה בהוצאת היכל מנחם}

 

ספרות תורת חסידות חב״ד, פרי רוחם הגדולה של שבעת הרועים נשיאי חב״ד לדורותיהם, היא רחבת היקף. לא רק מבחינה איכותית, מבחינת העומק והעושר התוכני, אלא גם מבחינה כמותית, והיא כוללת אלפי ספרים וקונטרסים. בדורנו, דור האסופות, נעשו נסיונות ופעולות לליקוט וסיכום תורת רבותינו לפי נושאים וערכים, ועוד היד נטויה.

אין פלא שנושא הגאולה השלימה, המהווה נושא מרכזי ובסיסי, הן בהגות העיונית של חב״ד והן בהליכותיה והדרכותיה, זכה אף הוא לספרי כינוס, ריכוז, עיבוד ותמצות.

בין הספרים האלה תופס מקום נכבד הספר ״שערי גאולה״, בן שני החלקים, המונים יחד כ-650 עמודים, בעריכתו של הרה״ג ר׳ יוסף יצחק הבלין, ובהוצאת מרכז ״היכל מנחם״ להפצת המעיינות בירושלים ובבני – ברק.

הספר כולל תשובות וביאורים בענייני גאולה וימות המשיח, שלוקטו משיחות הקודש וממכתבי ואגרות של הרבי

החלק הראשון, ״האמונה והציפייה״, כולל כ-300 עמודים, ומן הנושאים שבו: חובת האמונה בביאת המשיח ופרטיה, חובת הציפייה לישועה ודרכי ביטויה, זירוז הגאולה וההכנה אליה, התחושה שהגיע זמנה, ועוד, ועוד.

החלק השני, ״ימות המשיח״, כולל כ-350 עמודים, ומן הנושאים שבו: מהות הגאולה, אליהו הנביא, מהותו וגדריו של המלך המשיח, תורתו של משיח, תקופת ימות המשיח, תחיית המתים, ועוד.

ידועה החובה לעסוק בלימוד ענייני המשיח והגאולה, כפי הרבי הדגיש והסביר פעמים רבות. הכרחי ונדרש שכל בן – תורה וירא שמים יקבע עיתים ללימוד בספר זה מדי יום ביומו.

(מאת הרב טוביה בלוי – "פנימיות" 2 – חשוון נ"ד)