"התוועדויות השי"ת" 

{התוועדות – רבי דרייב}

אצל חסידי חב״ד מוכר ההבדל בין המושגים ״הנחות״ ו״שיחות״. כללית, שייכים שני המושגים הללו לתחום דברי התורה, בנגלה ובחסידות, שמשמיע הרבי בהתוועדויותיו עם הציבור. ההבדל הוא בזה שבשם ״הנחות״ נקראים הדברים כפי שהם נקלטים בזכרון החסידים ומועלים על הכתב על ידי ה״חוזרים״, ואילו בשם ״שיחות״ נקראים הדברים לאחר שעבר עליהם הרבי, הגיהם, תיקנם במדה ולא הובהרו די הצורך על ידי הכותבים, ואף הוסיף עליהם ציוני מקורות והערות.

עד לפני זמן מה היו יוצאים לאור הדפוס באופן רשמי רק ה״שיחות״ המוגהות (וכך גם באשר ל״מאמרים״) ואילו ה״הנחות״ נשארו נחלתם של החסידים בלבד, כדבר ״פנימי״, והופצו רק בשיכפולים (״סטענסיל״). כך זכינו מצד אחד לעשרות כרכי ״ליקוטי שיחות״, וכיוצא בהם, על כל עושרם הרוחני העצום, שאין לו אח ורע בספרות התורנית, ומאידך נשארו כל תכני ההתוועדויות, הארוכות והגדושות, בגדר של ״הנחות״, שרק מועטים (יחסית) זכו להשיגם לעצמם, וללמוד בהם.

הרי מאליו מובן כי מתוך דברים שנאמרו בשפע ובהתוועדות בת שעות רבות, הספיקו לסדר ולעבד ולהגיה רק חלק קטן מהם, והשאר נשאר כ״חומר גלם״, כביכול, שחסר עיבוד והגהה.

בשנים האחרונות חל שינוי גם בתחום זה, וגם ״הנחות״ החלו להתפרסם. בדרך זו זכו להופיע לאור הדפוס כמעט תכניהן המלאים של כל ההתוועדויות, שהם כמובן רבים מאוד פי כמה וכמה מן השיחות המוגהות.

״ועד הנחות בלה״ק״, בראשותו של הרב דוד פלדמן, הוא הגוף העוסק זה שנים בכתיבת ועריכת ה״הנחות״ בלשון הקודש (עד אז היה נהוג לכתוב את ה״הנחות״ בשפת אמירתו, אידיש), תחילה בקונטרסים משוכפלים ובעשר השנים האחרונות בצורת ספרים בשם ״התוועדויות״ (חלק נכבד מן ה״הנחות״ הפכו ל״שיחות״ לאחר שהוגהו ע״י הרבי).

עתה החל ״ועד הנחות בלה״ק״ בביצוע פרוייקט חדש אדיר מימדים, והוא כתיבת ועריכת כל ה״הנחות״ והשיחות מאז עלות הרבי על כס הנשיאות בשנת תש״י, תחת השם הכללי ״תורת מנחם – "התוועדויות״. השלמת סידרה זו, כאשר חפץ ה׳ בידם יצליח, תגיש לכל מבקשי ה׳ את תכני כל ההתוועדויות מאז למעלה מארבעים שנה. בדמיון לא פורה במיוחד ניתן להעריך את ההיקף הכמותי (שלא לדבר – האיכותי) העצום שתכלול הסידרה בשלימותה.

הכרך הראשון שיצא לאור זה עתה מחזיק כ – 300 עמודים ומכיל את תוכן שיחות והתוועדויות מאז י׳ שבט תש״י עד סוף השנה בתוספת מכתבים כלליים מאז, רשימות ומפתחות והוספות שונות.

(סקירת ספרים של הגאון האלוקי כ"ק אדמו"ר מה"מ מליובאוויטש –

פנימיות 1 – מאת: הרב טוביה בלוי)