אמירת הקטורת לפני תפלת מנחה * לימוד חסידות חב״ד

צומצם קרדיט
{מאת Ximonic (Simo Räsänen) – נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31283926}

לכבוד מערכת פנימיות

קראתי בגליון מס׳ 32 את מאמרו של הרה״ג ר׳ ברוך וילהלם שיחי׳ בנושא אמירת הקטורת לפני תפלת מנחה. יישר כוח על היוזמה לעורר בענין כה חשוב זה, ועל המאמר היסודי.

ולהעיר מפס״ד מפורש בשו׳׳ע אדמוה״ז(מהדו׳׳ב) סי׳ ב, שזו הלכה מפורשת ממש, שיש לומר פרשת קרבן התמיד לפני מנחה, ויש להוסיף מקור זה למאמר הנ׳׳ל, לשלמות הענין.

בכבוד ובברכה

הרב יוסף שמחה גינזבורג

רב עומר-להבים

לכבוד עורך ״פנימיות״ הרב יוסף אברהם פיזם שליט״א שלום וברכה!

ברצוני לשבח את הירחון החשוב והנפלא, אשר כשמו כן הוא, מגלה את ״פנימיות התורה״. כמי שלומד בישיבה חסידית, אך לא ישיבה חב״דית, אני חייב לציין בשיעורי התניא שאני משתתף בהם, הסביר לנו מגיד השיעור כי לימוד חסידות חב״ד, תורם רבות להבנת ספרי החסידות השונים, לא דוקא מחב״ד, כגון ״נועם אלימלך״, ״שפת אמת׳׳ וכו'. ואכן אני מרגיש במוחש שאורו עיני, ומושגים שהייתי מדלג עליהם, עכשיו נעשו מובנים לי, ודברי התורה של גדולי החסידות מקבלים באור זה משמעות והבנה.

לירחון ״פנימיות״, במיוחד באמצעות המדור ״מושגי יסוד בחסידות״ של הרב ישבעם סגל שליט״א, יש זכות גדולה, בתרומה החשובה לעשיית ״סדר׳׳ בים המושגים, המופיעים זעיר פה וזעיר שם, וכאן מכונסים בתמציתיות ובאופן ברור. דבר זה עוזר לי מאד, בלימוד דברי החסידות בסה׳׳ק. חושבני אבל, שלפחות בחלק מהמאמרים הנ״ל יועיל לי (ולרבים כמוני), אם תהיה מעט הרחבה כשמוזכרים מושגים מקבלה.

אני מודה לכם על עבודת הקודש שלכם בהפצת מעיינות הבעש״ט הק׳ ומאחל לכם שבימיכם ובימינו נזכה לגאולה השלמה, בזכות ״לכשיפוצו מעיינותיך חוצה״ כידוע.

בהוקרה נאמנה אחד הבחורים, ישיבת רוז׳ין ירושלים

(השם שמור כמערכת)