כיצד הציל הרבי חייו של בן תורה…

צומצם נחלת הכלל
{ניצולים במחנה מטהאוזן, עם כניסת המשחררים חיילי צבא ארצות הברית, 1945- מאת Donald R. Ornitz – USHMM, courtesy of National Archives and Records Administration, College Park, נחלת הכלל, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4121051}

מעשה באברך בשם הרב אורלנצ׳יק שליט׳׳א, שלאחר מוראות השואה וכו׳ התיישב באורגוואי. באותם שנים, כה קרוב לתקופת השואה האיומה, הרגיש שברון לב ושאלות כבדות משקל העיבו לו, והדריכו את מנוחתו.

גדולה היתה שמחתו כשהגיעה לאזניו הידיעה כי רבו מאז הג״ר יעקב קמינצקי הגיע לארה״ב. "עתה יש עם מי להתדבר בענינים רוחניים" אמר לעצמו, כשהוא מתאר לעצמו את השמחה שיזכה לה בקרוב ע״י ״התרת הספקות״. מכיון שכן, נסע מיד לארה״ב כדי לקבל פני רבו ולקבל ממנו חיזוק והתעוררות. כשנפגש עם רבו הביע משאלתו שרוצה להיפגש – עתה שנמצא בארה״ב, עם גדולי התורה, לנצל את ההזדמנות ע״מ לשמוע דברי חיזוק. כאמור היה שבור אז מצד קורותיו בזמן השואה וכו׳ ונפשו היתה צמאה לשמוע דברי חיזוק.

הפנה אותו הג״ר יעקב קמינצקי לכמה רבנים מפורסמים וביניהם לרבי מליובאוויטש שזה עתה קיבל את הנשיאות והוסיף: – מכיון שאומרים עליו שהוא אדם גדול כדאי שילך להתדבר גם עימו. וכן היה, שביקר אצל כמה רבנים והתדבר עימם בענינים שהזמן גרמא בעניני עבודת ה׳. כשנכנס ל״יחידות״ אצל הרבי מליובאוויטש דיבר עימו מה שדיבר, ולבסוף שאלו מתי הוא חוזר לאורגוואיי הרב אורלנצ׳יק ענה שיש לו טיסה בקרוב. הגיב הרבי: מדוע הוא כה ממהר שחייב לטוס באוירון? אדרבה, שישוב באוניה, לא צריך כ״כ למהר… יקח עוד כמה ימים, ושיסע באוניה…

הרב אורלנצ׳יק התפלא מאד על כך שהרבי מתערב בענין שלא נתבקש, ובפרט מתוכן הבקשה שהיה תמוה בעיניו מאד וללא כל היגיון.

ברגשי פליאה נפרד מהרבי לשלום. שוב נסע להיפרד מרבו הג״ר יעקב קמינצקי זצ״ל וסיפר לו תוכן דברי הרבי אליו ואשר מתפלא מאד שהרבי אמר לו שלא יסע במטוס אלא באוניה ושאל את הג״ר יעקב קמינצקי אם לחוש לזה, ענה לו רבו: אף אני אינני מבין מה רצונו בזה ומה כוונתו, ועל פניו ־ נראים הדברים משוללי יסוד, אבל בכל זאת מאחר שכבר אמר לך כך בפירוש, אזי כדאי שתעשה כך. לפחות למיחש בעי….

לבסוף הרב אורלנצ׳יק קיים את ההוראה התמוהה ונסע לביתו חזרה לאורגוואי באוניה, והגיע לביתו צלחה. כשהגיע לביתו היתה אז שיחת היום – על האסון הגדול שהדהים את כולם! המטוס שטס מארה״ב לאורגוואי התרסק וכל נוסעיו נהרגו ר"ל… והיה זה אותו מטוס בו אמור היה הרב אורלנצ׳יק לטוס… הוא לא ידע את נפשו כיצד להודות לה׳ על הטוב אשר גמל עימו – אוד מוצל מאש, שחייו ניצלו בדרך נס בזכות אותו צדיק שברוח קדשו כבר ראה מה שראה…

מאז נוהג הרב אורלנצ׳יק להתבטא: הרבי מליובאוויטש הציל את חיי. הרב אורלנצ׳יק ומשפחתו הם ליטאים טיפוסיים ובניו הם מגידולי הישיבות הק׳ – הליטאיות. בנו, תלמיד ישיבת "תורה אור" בקרית מטרסדורף שבירושלים עיה״ק ת״ו, מספר שאביו לא מרשה לדבר בבית נגד ליובאוויטש. וכשידידיו היו אומרים לו צא וראה – כמה דברים תמוהים וכו׳ שמנהיג הרבי מליובאוויטש… היה עונה להם: גם כשהורה לי לנסוע באוניה, ולא במטוס, היה זה דבר מאד תמוה, ומופרך לגמרי מבחינה הגיונית. ובמשך הזמן התברר שהוא ראה דברים שאנו לא ראינו, ולקח בחשבון דברים שאנו לא לקחנו. ולכן כך אני חושב, שכן הוא בקשר לכל עניניו, שאף שהם תמוהים לעיתים למשך זמן, אבל סוף כל סוף יתבררו הדברים, ויתברר מקחו של אותו צדיק שהציל את חיי.

(פנימיות 18, אדר א' ה'תשנ"ה)