חידושים וביאורים מסכת שבת

חידושים וביאורים על מסכת שבת מתורתו של הרבי מליובאוויטש – חלק א׳

 

״חידושים וביאורים על מסכת שבת״ זה שמו של הספר המהודר שלפנינו המונה 474 עמ' גדושים בביאורים גאוניים מלאי חריפות ובקיאות עפ״י סדר הדפים של מסכת שבת. חלק א' – כולל חידושים וביאורים עד דף ע״ז, וחלק ב' הכולל את החידושים והביאורים מתורתו של כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו על שאר הדפים שבמסכת.

מהמפורסמות הן שבתורת הרבי הפזורה על מאות כרכים, מצויים ביאורים והערות על כל ענין וענין בכל חלקי התורה, בדרך ההלכה והפלפול, בדרך הסוד והחסידות, ובכלל – ע״פ פרד״ס. הבעיה שבכך היא: ריכוז החומר והגשתו לפני הלומד בהתאם לנושא המענין אותו. בענייננו – בחורי ישיבות וכל לומד, הלומד מסכת שבת כסדרה, וחפץ כמובן להרחיב את דעתו – בתורתו הקדושה והגדושה של רבינו, זקוק לכך, שהחומר יהיה מסודר מול עיניו עפ״י סדר הדפים.

והנה, בשנת תשמ״ב הוציאו לאור חברי מערכת שע״י ישיבת חסידי חב״ד במיאמי "ליקוט חידושים וביאורים במסכת שבת" בנגלה ובחסידות. הספר כלל רק מה שיצא לאור בשיחות המוגהות של הרבי, ורק מה שנדפס עד שנת תשמ״ב. עתה הגדיל לעשות הת׳ אברהם הכהן הנדל, שלרגל העובדה שמסכת שבת נלמדת השנה בכל ישיבות חב״ד בעולם, ליקט וערך מתורת הרבי, בהוספה מרובה על מה שנדפס בעבר. החומר שבספר זה כולל גם מאמרים ושיחות שלא הוגהו ע״י הרבי, וכן כולל גם מה שנאמר בשנים – תשמ״ב־תשנ״ב, וכן מה שנדפס בספרים ״המלך במסיבו״, ורשימות הרבי. החומר הוא רב ביותר, ולכן חולק הספר לשני חלקים. הספר עצמו מחולק לשני שערים: שער הנגלה ושער החסידות. דברים שהופיעו באידיש תורגמו כאן ללשון־הקודש.

להזמנות יש לפנות להוצאת ספרים קה״ת כפר חב״ד, ת.ד. 3 טל: 03-9606018.

(פנימיות 53 ניסן תשנ"ח)