הוראות ומנהגים

רבי דרייב

 

"הוראות ומנהגים" מתוך אגרות הרבי מליובאוויטש.

הספר שלפנינו יצא־לאור בשנת ה'תשנ״ג על־ידי מערכת "ופרצת" – כפר־חב"ד, נלקט ונערך על־ידי אחד מבחירי התמימים. חן מיוחד נסוך על־פני ספר זה המשקף את השלבים בקבלת הנשיאות על־ידי הרבי, כפי שבאו לידי ביטוי בנוסח התשובות וההוראות, ובתוכן המכתבים.

כידוע כ״ק אדמו״ר הריי״צ זי״ע נסתלק ביום י' שבט תש”י. מיד נתנו החסידים עיניהם ברבי , אשר סירב בתוקף לקבל את הנשיאות. אולם לאחר שנה, ביום י' שבט ה'תיש״א קיבל עליו הרבי את הנשיאות באופן רשמי. מאידך גם במשך השנה, פעל הרבי בניהול הפעולות הקדושות, באמירת דברי תורה, ובמתן עצות בעל־פה ובכתב.

בספר זה מצוי לקט תשובות – הכולל הוראות ומנהגים מתוך האגרות קודש של הרבי מהשנים תש״י־תשי״א. הדברים כוללים הוראות בכל התחומים, הדרכות ודברי התעוררות, כמו גם מכתבים מיוחדים העוסקים באהבת ישראל, ומכתבים אחרים בהם מופיעים סיפורי צדיקים, בעיקר, מאלו הקשורים ברבי הריי״צ.

המחבר שקד והוסיף סקירה כללית על התקופה של שנת קבלת הנשיאות, אשר שופכת אור על תוכן המכתבים, והופכת כל פרט בספר לחויה מוחשית. מהנושאים הבולטים ועוברים כחוט השני בספר אהבת ואחדות ישראל, התקשרות לצדיק, הדירבון מהרבי, השמורים לאותה תקופה מיוחדת של "ימי בראשית".

בראש הספר באים: א. מבוא, ב. מפתח האגרות, ובסופו: א. אהבת ישראל, ב.סיפורים, ג. סקירה, ד. מפתח עניינים, ה. מפתח שמות וסקירה.

לסיכום: לצד התשובות וההוראות המעניינות והחשובות במגוון נושאים, באה סקירה ראשונה מסוגה, המתבססת על ״אגרות״ אותה שנה, ומראה צעד אחר צעד את הקשיים, הלבטים, והחויות שליוו את תקופת קבלת הנשיאות, ופרטים מרתקים נוספים. הספר התקבל בענין רב על־ידי ציבור החסידים ושוחרי החסידות. מספר עמודי הספר: 222 עמ'.

(פנימיות 51, שבט ה'תשנ"ח – סקירת ספרים של הרבי מליובאוויטש)