"ממלכת התורה" אנציקלופדיה ביוגרפית תורנית

צומצם
{ממלכת התורה מאת הרב פרץ אוריאל בלוי}

אמרו חז״ל: ארבעים שנין עד דקאים איניש אדעתיה דרביה. כלה קציר עבר חורף ואנחנו לא נושענו ומייחלים אנו לקיום הנבואה ״הנה (זה) משיח בא״ – בכל יום וכל היום, בימים שזכינו לשמוע שיחות קדשו של הרבי, כמעיין המתגבר, הרי שטרם היה סיפק בידינו ל״עכל״ ולהפנים את ה״אורות״ שבשיחה אחת, כבר זכינו לגילוי אור נוסף, ובלתי אפשרי היה ל״השתלט״ על הכמות והאיכות האדירה בעצמתה ובהיקפה.

דוקא הזמן שחלף, גורם לרבים מחוגים שונים, להתעמק בתכנים הנפלאים שבתורת קדשו של רבנו נשיא דורנו, ולהתחיל לעכל בצורה פנימית ויסודית את האור הגדול. ואכן אנו עדים לפרסומים מאלפים אודות רבנו הקדוש ותורתו – פרי יצירתם של למדנים וסופרים מחוגים שונים, כולם ראויים לברכה והערכה.

אולם, יש לציין במיוחד את יצירת הפאר, בה הושקעה עבודת נמלים מיוחדת במינה, הלא הם סדרות הספרים ״ממלכת התורה״ – ״אנציקלופדיה ביוגרפית תורנית״, "שמן ששון מחבריך" בעריכת הרה״ג ר׳ שלום דב וולפא שליט״א. שתיהן יוצאות לאור בימים אלה, וכל יצירה קובעת ברכה לעצמה. השורות הבאות יוקדשו לסדרה ״ממלכת התורה״.

״ממלכת התורה״ הינה סדרה אנציקלופדית המתעדת את השפעתו שיחותיו ושיגיו של הרבי עם כל גדולי התורה שבדורו, החל מגיל קטנות ובמשך כל שנות הנשיאות. יצירה מיוחדת זו מקיפה כל הקשור למגעים מרתקים ומאלפים אלה.

הספר ערוך בטוב טעם, בצורה אנציקלופדית, כשגדולי ישראל מופיעים בערכים אלפא-ביתים בזה אחר זה. בכל "ערך" הובאו פרטים ביוגרפיים תמציתיים, דיוקנו של האיש, ותמצית קשריו המאלפים עם הרבי.

הספר עשיר בראיונות, מסמכים, תעודות, המגלים טפח מהקשר וההשפעה ההדוקים שהיו לרבי עם כל גדולי ישראל, מכל החוגים, ואשר דרכם האיר והשפיע על העולם התורני והיהודי כולו. גולת הכותרת של הספר הוא המדור "הדעה והדיבור" ובו הובאו כמעט בשלימותם כל השיחות, ה״יחידויות״ וההתכתבויות המאלפות, בעניני תורה ושימושה, בין הרבי לגדולי ישראל. מדור זה, מלבד היותו טעון בעובדות ובתגליות היסטרויות – הרי הוא אוצר תורני של ממש, ובו הערות, הארות ודיונים כמעט בכל חלקי התורה, ועושר רוחני עצום שיענגו כל נפש.

הסדרה כולה תתפרש על פני שלושה כרכים עבי כרס, כשבכל חלק יתועדו קשרי תורה וכבוד של למעלה ממאתיים אישים.

מדור מיוחד תחת השם ״כתר תורה״ מוקדש לאישיותו הענקית של הרבי, מנקודת מבט תורנית, ובו באים לראשונה: תולדות חייו הקדושים של הרבי, סקירה מקיפה על מאות ספריו הקדושים, דרכו בלימוד התורה ועוד ועוד.

החלק הראשון שלפנינו, המכיל 362 עמודי אלבום גדולים, מקיף את ערכים א-ה. אנו מוצאים, לדוגמה: רבני משפחת אבוחצירא, אדמו"רי גור למשפחת אלתר, אדמו"רי ויז׳ניץ למשפחת הגר, אדמו"רי צאנז למשפחת הלברשטאם, גדולי חכמי גרוזיה למשפחת דוברשווילי, הרבנים הראשיים הרב יצחק אייזיק הרצוג, הרב איסר יהודה אונטרמן והרב מרדכי אליהו, הרב אליהו בקשי דורון ועוד. כן אנו פוגשים בגדולי יהדות אירופה התורנית דאז: הרב יחזקאל אברמסקי, הרב אליהו דסלר ועוד ועוד.

עריכת הספר נעשתה ע״פ אמות מידה ורמה גבוהים במיוחד, מתוך דגש על הכתיבה שתתאים לכל נפש. מערכת ״ממלכת התורה״ בראשותו של הרב פרץ אוריאל בלוי, מאגדת בתוכה מספר אברכים בעלי כשרונות כתיבה ויצירה תורניים וספרותיים, הרבנים: מרדכי מנשה לאופר, אלחנן יעקובוביץ, מנחם אולידורט ועוד, ועליהם ועדת היגוי ופיקוח של מיטב היוצרים והסופרים המשתתפים גם בעריכה: הרה״ג ר׳ טוביה בלוי שליט״א, הרב יצחק אלפסי שהוא מגדולי המומחים הבקיאים בדברי ימי תנועת החסידות ואישיה, והסופר הירושלמי הנודע שמחה רז.

הספר המיוחד רוכש במהירות את ליבם של המעיינים בני התורה, אשר מתרפקים על תכניו הייחודיים ההיסטוריים והתורניים, ומשתאים לנוכח מאות ואלפי המסמכים המרתקים.

הוצאת ״נחלי דבש״ – המוציאה לאור – הגישה את היצירה בכלי מפואר המושך את העין ואת הלב, החל מעטיפת הספר המרהיבה, בליווי הגרפי הנאה, בדפי הנייר המשובחים, ובתרשימים השונים.

הספר כבר עלה על שולחנם של מלכים ־ מאן מלכי רבנן ־ וגדולי ישראל קיבלו את היצירה בהדרת כבוד וקודש, הציבור בכללותו, ובמיוחד שוחרי התורה והחסידות, מצפה בכיליון עיניים להופעת סדרה זו, ולשאר היבול הספרותי המבורך, עדי יקויים בקרוב ממש הייעוד ״תורה חדשה מאיתי תצא״ ־ ״עתיד הקב״ה להיות יושב ודורש תורה חדשה שעתיד ליתן ע״י משיח״. (ילקוט שמעוני, ישעיה רמז תכט). ־ או אז נזכה להופעתו של נשיא דורנו משיח צדקנו ־ עצמו.

(פנימיות 22, סיון ה'תשנ"ה)