כל הפוסטים בתורה חדשה מאיתי תצא

300 שנה הבעל שם טוב

300 שנה הבעל שם טוב

  אמר הרה״ק ר' נחום מטשרנוביל זי״ע: נולד בגופו בנפשו וברוחו בח״י אלול: בגופו – כיצד? כשנולד בגוף (בשנת ה'נח"ת), בנפשו

קרא עוד ←
להגדיל תורה ולהאדירה!

להגדיל תורה ולהאדירה!

בעמדינו בחדש סיון – ירחא תליתאי, בו ניתנה אוריין תליתאי לעמא תליתאי(שבת פח,א), משמש הדבר כמנוף להתעוררות והתחזקות בתחום לימוד

קרא עוד ←
"ממלכת התורה" אנציקלופדיה ביוגרפית תורנית

"ממלכת התורה" אנציקלופדיה ביוגרפית תורנית

אמרו חז״ל: ארבעים שנין עד דקאים איניש אדעתיה דרביה. כלה קציר עבר חורף ואנחנו לא נושענו ומייחלים אנו לקיום הנבואה

קרא עוד ←