כל הפוסטים בראש השנה

דרשו ה' בהמצאו..

דרשו ה' בהמצאו..

עשרת ימי תשובה עשרה ימים ראשונים של השנה, א' בתשרי ועד יו״ד בו, הם עשרת ימי תשובה, עפ״י הגילויים הרוחניים

קרא עוד ←
שנה שבתית

שנה שבתית

ראש השנה שחל בשבת אחת הנקודות היסודיות המייחדות שנה זו היא העובדה שהיום הראשון של השנה, ראש השנה, חל בשבת.

קרא עוד ←
 "שערי המועדים",ראש השנה

 "שערי המועדים",ראש השנה

סדרת ׳׳שערי המועדים״ מתורתו של כ"ק אדמו״ר נשיא דורנו, כבר קנתה לה מוניטין, כל מי שזכה לטעום מהאור כי טוב,

קרא עוד ←
כיצד מתיישבת שמחה ועבודת התשובה?

כיצד מתיישבת שמחה ועבודת התשובה?

שנים עברו  ־ טרם התגלתה החסידות (ובחוגים בהם טרם נתגלתה…), הביא עמו חודש אלול אוירת נכאים ומצב רוח מעונן "חלקית" 

קרא עוד ←